Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Coleg Celf Abertawe yn cynnal Gwobrau Darlunio y Byd 2015

19.11.2015

Mae Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  yn cynnal Gwobrau Darlunio y Byd 2015 o Dachwedd 16 i Ragfyr 11 wrth i’r arddangosfa ddechrau ei daith Genedlaethol o Somerset House yn Llundain.

Mae'r Gwobrau'n cydnabod gwaith eithriadol a gynhyrchwyd gan artistiaid a darlunwyr o amgylch y byd ac yn hyrwyddo darlunio fel cyfrannwr hanfodol i ddiwylliant gweledol byd-eang.

Mae'r arddangosfa yn cynnwys enillwyr y 16 categori sydd wedi cael eu dewis allan o blith dros 2,000 o geisiadau, mae’n anrhydeddu'r creadigrwydd a chrefftwaith. Mae’r enillwyr yn rhannu i ddwy adran, Proffesiynol: i bob gweithiwr proffesiynol sy'n ymarfer, a Talent Newydd: agored i fyfyrwyr a graddedigion diweddar.

Mae enillwyr y categorïau yn cynnwys artist Ffrengig Malika Favre am ei phosteri ffilm-noir  ar gyfer y BAFTAs 2015, portreadau teimladwy'r darlunydd Almaeneg Olivier Kugler o ffoaduriaid Syria, artistiaid o'r Iseldiroedd Pieter van Eenoge am ei waith effeithiol When We Pollute the Ocean We Pollute Ourselves  a Aad Goudappel am ei ddarluniau golygyddol a gomisiynwyd yn arbennig ar awtistiaeth.

Meddai Derek Bainton, Pennaeth Ysgol Cyfathrebu Weledol Y Brifysgol: "Mae cynnal digwyddiad o'r maint hwn, yn cyflwyno i Gymru, i'n myfyrwyr a'n staff, ac i'r cyhoedd, persbectif byd-eang ar ddarlunio ac yn dathlu amrywiaeth o arddull a chynnwys y gelfyddyd amlddisgyblaethol."

Mae'r sioe yn rhad ac am ddim ac yn agored i'r cyhoedd.

Mae croeso i grwpiau, am fwy o wybodaeth cysylltwch â derek.bainton@uwtsd.ac.uk

Ar agor 10-5.30 yn ystod yr wythnos   Ar agor 10.00-4.00 Dydd Sadwrn

16 Tachwedd- 11 Rhagfyr

Campws Dynevor  

Abertawe

Sa1 6EU

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk