Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy i siarad ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin

14.05.2015

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal un o bum digwyddiad rhanbarthol i ddarparu gwybodaeth ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Peter (right) with the Minister of Natural Resources, Carl Sargeant and Nikhil Seth Director of UN Division for Sustainable Development. With the Act on the day it was sealed.

Ar ddydd Llun 18 Mai, bydd Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, yn siarad ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin lle caiff y gynulleidfa gyfle i ddysgu mwy am y Ddeddf a helpu dylanwadu ar yr arweiniad statudol.

Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gyfraith ar 29 Ebrill 2015 trwy dderbyn y sêl swyddogol a Chydsyniad Brenhinol. Y Ddeddf yw’r ddeddfwriaeth gyntaf o’i fath, ac mae’n cyflwyno cyfres o Nodau Llesiant cyffredin, yn cryfhau trefniadau llywodraethu gwasanaethau cyhoeddus ac yn creu Comisiynydd statudol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Dywedodd Peter Davies: "Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sicrhau bod y bobl yn cael eu cynnwys wrth lunio'r Cymru y maent yn byw ynddo . Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi arwain Sgwrs Cenedlaethol ar 'T Gymru a Garem’, yn siarad i tua 7,000 o bobl ar draws y wlad. Mae eu barn wedi cyfrannu at y Ddeddf."  

Mae gan Peter Davies brofiad helaeth o arwain ym meysydd cyfrifoldeb corfforaethol a datblygu cynaliadwy, ac mae wedi arwain yn y maes hwn ar ran Conffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned. Cafodd ei waith ym myd busnes ei gydnabod ag OBE yn 1995.

Mae hefyd wedi ennill profiad helaeth ym maes polisi cymdeithasol trwy weithio ar lefel uwch gyda Llywodraethau Prydain a Chymru.   Roedd yn is Gadeirydd Comisiwn Datblygu Cynaliadwy y DU rhwng 2007 a 2011. Ar hyn o bryd mae Peter yn dal dwy swydd gyhoeddus ar ran Llywodraeth Cymru – Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy a Chadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Cynhelir y digwyddiad yn y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin yng Nghanolfan Halliwell rhwng 10am-3pm a darperir cinio a lluniaeth. I neilltuo lle ewch i  http://www.thewaleswewant.co.uk/statutory-guidance-events-have-your-say

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014