Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Darlith am Gyswllt Hanesyddol rhwng Cymru a Tsieina

28.05.2015

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn cynnal darlith yn rhad ac am ddim yfory (29 Mai) i drafod casgliad Thomas Phillips o lyfrau a llawysgrifau prin a am Tsieina, sy’n cael eu harddangos ar hyn o bryd yn PCYDDS yn Abertawe.

Caiff ymgynghorydd casgliadau arbennig PCYDDS, Peter Hopkins, gwmni’r darlithydd diwinyddiaeth ac astudiaethau crefyddol Dr John Morgan-Guy ar gyfer anerchiad o’r enw, 'O’r byd-eang i’r lleol: bywyd a gweledigaeth Thomas Phillips’.Cynhelir y ddarlith yfory (29 Mai) am 4 o’r gloch yn y Ddarllenfa ar gampws Cyfnewidfa Ddylunio Alex PCYDDS (Heol Alexandra, Abertawe). Gellir archebu lleoedd ar gyfer yr anerchiad trwy e-bost k.krajewska@pcydds.ac.uk.

Mae’r anerchiad yn cloi arddangosfa lwyddiannus yn Abertawe o eitemau o gasgliad Thomas Phillips y Brifysgol.Hwn yw’r tro cyntaf i’r casgliad gwerthfawr o lyfrau am Tsieina adael PCYDDS yn Llambed mewn 200 mlynedd.

Yr Athrofa Confucius yn PCYDDS sy’n cynnal yr arddangosfa a’r ddarlith.Rhoddwyd y llyfrau prin i un o sefydliadau blaenorol y Brifysgol, Coleg Dewi Sant, gan un o deithwyr cynharaf Cymru i’r Dwyrain Pell.

Teithiodd yr entrepreneur a’r dyngarwr Thomas Phillips i Tsieina yn 1796 ac, ar ôl ymddeol o Gwmni India’r Dwyrain, gwnaeth ei rodd gyntaf o lyfrau i’r coleg yn 1827. Mae’r dogfennau hyn yn trafod hanes, athroniaeth Tsieina, ei phobl a’i harferion.Mae hwn yn gasgliad eang o ryw 27,000 o lyfrau a roddwyd gan Philips, nid yn unig ar Tsieina ond ar lawer o wledydd a phynciau eraill.Yr hyn sy’n anhygoel am y casgliad yw ei fod yn awgrymu hyd yn oed yn amser Thomas Phillips, ei bod yn bwysig i bobl ifanc yn y brifysgol fod yn ymwybodol o iaith a diwylliant Tsieina os oeddent am fynd yn eu blaen i fasnachu â Tsieina, a mynd yn entrepreneuriaid rhyngwladol llwyddiannus yn yr un modd â Phillips.

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol yr Athrofa Confucius, Krystyna Krajewska:“Mae’r casgliad yn adlewyrchu diddordeb eang Phillips yn niwylliant Tsieina - ei daearyddiaeth, ei hiaith, ei cherddoriaeth, ei phensaernïaeth a’i hanes. Pwysigrwydd yr arddangosfa i ni heddiw yw ei bod yn dangos sut y mae Cymru, ers bron iawn dwy ganrif, wedi meithrin cysylltiadau â Tsieina, sydd yr un mor bwysig ar gyfer addysg a busnes heddiw ag yr oedden nhw yn amser Phillips. Rhodd llyfrau Phillips oedd y llyfrgell gynharaf a oedd yn ymwneud â Tsieina yng Nghymru, a hyd heddiw ni sydd â’r casgliad mwyaf o lyfrau am Tsieina yng Nghymru.”

Ymhlith y llyfrau yn yr arddangosfa mae’r Dyddiadur llawn darluniau hardd a ysgrifennwyd gan yr Arglwydd Macartney yn ystod cenhadaeth gyntaf Llysgenhadaeth Prydain i Tsieina yn 1793. Mae hefyd gyfieithiad i’r Lladin yn y 17fed ganrif gan Matteo Ricci o destunau Conffiwsaidd pwysig (Y Ddysgeidiaeth Fawr, Athrawiaeth y Cymedrig a'r Analectiaid), ynghyd â chofiant y doethwr mawr.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, y Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a CC, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.