Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Darlith Gyhoeddus gan Dr Michael Scott yn trafod Ailfeddwl Gwarchodfeydd Groeg

09.11.2015

Mae Ysgol y Clasuron ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal darlith gyhoeddus ar Ddydd Iau, 12 Tachwedd fel rhan o'r gyfres "Seminar Ymchwil Clasuron", a drefnwyd gan Adran Clasuron y Brifysgol.

Ar Ddydd Iau, 12 Tachwedd, bydd Dr Michael Scott,  Hanesydd  Henfyd yn rhoi darlith gyhoeddus ar Warchodfeydd Groeg sy’n  dwyn y teitl: -“What’s in a Wall?” wrth ailfeddwl gwarchodfeydd Groeg. Bydd y ddarlith yn cael ei gynnal yn yr 'Hen Neuadd' ar gampws y Brifysgol yn Llambed am 6yh.

Mae Dr Michael Scott o Brifysgol Warwick ac yn adnabyddus am ei rhaglenni dogfen teledu ar BBC ac ITV, fel “Rome’s Invisible City”, "Jesus: Rise to Power" a "Ancient Greece: the Greatest Show on Earth”.

Mae Dr Scott yn Athro Cysylltiol yn y Clasuron ym Mhrifysgol Warwick. Mae'n credu yn  angerddol fod gwneud yr Hen Fyd mor hygyrch â phosibl i gynulleidfa ehangach yn bwysig. Mae'n siarad yn rheolaidd mewn ysgolion ledled y wlad, yn ysgrifennu llyfrau a fwriedir ar gyfer y farchnad boblogaidd, yn cymryd rhan mewn rhaglenni radio, ac mae wedi ysgrifennu a chyflwyno nifer o gyfresi teledu am y byd hynafol ar gyfer y Sianel Hanes, National Geographic, BBC ac ITV, megis " Delphi: Bellybutton of the Ancient World "(BBC4); "Guilty Pleasures: Luxury in the Ancient and Medieval Words" (BBC4); Ymhlith ei llawer o gyhoeddiadau, cyhoeddodd lyfrau ar "Delphi: Centre of the Ancient World" (Princeton 2014), "Space and society in the Greek and Roman worlds" (Cambridge 2012), a "Delphi and Olympia: the spatial politics of Panhellenism in the archaic and classical period"(Cambridge 2010).

Ar hyn o bryd Michael Scott yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau ymchwil, megis prosiect ar Hanes Sain, a phrosiect ymchwil AHRC ar ddulliau gwybyddol at arfer defodol hynafol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan bersonol Dr Michael Scott: http://michaelscottweb.com/

Am ragor o wybodaeth am y ddarlith, cysylltwch â r.parkes@uwtsd.ac.uk  neu   r.haeussler@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.