Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Darlith PCYDDS yn Archwilio Perthnasau Cymhleth Pobl ac Anifeiliaid yng Ngŵyl y Gelli

26.05.2015

Bu archwiliad o'r perthnasau deinamig cymhleth rhwng pobl ac anifeiliaid yng Ngŵyl Lenyddiaeth y Gelli ddydd Iau 28 Mai wrth i’r academydd a'r nofelydd Dr Hayden Gabriel gyflwyno’i gwaith yn narlith INSPIRE 2015, cafodd y ddarlith ei werthu allan.

Trefnwyd darlith flynyddol Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a’r Gymdeithas ar gyfer Astudio Llenyddiaeth a’r Amgylchedd, y DU ac Iwerddon (ASLE-UKI). Eleni cynhelir y ddarlith yng Ngŵyl y Gelli ddydd Iau 28 Mai, gan gychwyn am 5:30pm yn y Tŷ Haf.

Seilir darlith INSPIRE ar gystadleuaeth a drefnir gan PCYDDS. Gwahoddodd y panel beirniaid gyflwyniadau sy’n archwilio sut y mae llenyddiaeth, ar unrhyw ffurf, yn ymateb i’n cysylltiad â chreaduriaid eraill ac yn cael ei llunio gan y cysylltiadau hynny, mewn trafodaethau ynghylch cynaliadwyedd.

Dewiswyd Dr Hayden Gabriel yn enillydd 2015. Dewiswyd ei phapur, ‘Animal Lives, Binary Opposition, and Barbara Kingsolver’s ‘Prodigal Summer’, gan academyddion PCYDDS, Prifysgol Sheffield ac ASLE-UKI, a oedd yn “unfrydol eu penderfyniad”.

Mae Dr Gabriel yn nofelydd ac yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer Ysgrifennu Creadigol a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Sant Marc a Sant Ioan, Plymouth. Mae’i hymchwil a seilir ar arfer yn canolbwyntio ar bortreadau o natur, archwilio ffuglen ‘eco-ganolog’ a chymhwyso a datblygu fframweithiau damcaniaethol y gellir eu cymhwyso i ffuglen o’r fath.

Mae argyfwng amgylcheddol yn peri newidiadau helaeth, a thrychinebus yn aml, yng nghynefinoedd anifeiliaid yn ogystal ag ym mywydau pobl. Mae darlith Dr Gabriel yn archwilio’r perthnasau cymhleth a deinamig rhwng pobl ac anifeiliaid yng ngwaith y darlithydd ei hun ac yn nofel boblogaidd Kingsolver.

Yn dilyn y ddarlith bydd trafodaeth rhwng Dr Gabriel a Jane Davidson, Cyfarwyddwr INSPIRE.

Meddai Jane Davidson, sydd hefyd yn Ddirprwy Is-ganghellor Cysylltiol yn PCYDDS: “Mae’n bleser o’r mwyaf i ni gynnal y ddarlith hon am y drydedd flwyddyn. Mae cael cynaliadwyedd yn iawn yn ymwneud nid yn unig â gwleidyddiaeth neu’r wyddor amgylcheddol, mae’n ymwneud hefyd â chyfathrebu a diwylliant.”

Meddai Dr Adeline Johns-Putra, Cadeirydd ASLE-UKI:“Unwaith eto mae’n bleser gennym gefnogi darlith flynyddol Gŵyl y Gelli ar Lenyddiaeth a Chynaliadwyedd. Rydym wrth ein bodd yn enwedig o roi llwyfan i ddadansoddiad huawdl a deallus Hayden o bortreadau llenyddol o berthnasoedd pobl ac anifeiliaid a’r ffyrdd y gallai’r rhain ysbrydoli a dylanwadu ar feddwl yn gynaliadwy.”

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a CC
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk