Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Darlithydd Celfyddyd Gain i arddangos ei waith yn Abertawe

23.04.2015

Mae darlithydd Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos ei waith yn Oriel y Mission Gallery yn Abertawe.

Bydd Craig Wood, sy’n ddarlithydd Celfyddyd Gain ar gampws Dinefwr y Brifysgol yn Abertawe, yn arddangos ei waith y penwythnos hwn yn Oriel y Mission Gallery yn y ddinas, fel rhan o’r sioe grwp – Right Now!

Mae’r sioe, sy’n agor ddydd Gwener, Ebrill 25ain ac yn rhedeg tan Fehefin 7fed, yn cael ei guradu gan Craig Wood a Paul Emmanuel.  Bydd y sioe yn cael ei hagor gan Jonathan Watkins, Cyfarwyddwr, Oriel Ikon yn Birmingham.

Daw teitl y sioe, Right Now! o linellau agoriadol can y Sex Pistols, ‘Anarchy in the UK,’ ac mae’n arddangosfa sy'n dwyn ynghyd unwaith eto grŵp o raddedigion o Goldsmiths, a wnaeth gyflwyno sioe o’r un teitl ym 1988.

Nid adolygiad yn unig yw’r gwahoddiad gan Oriel y Mission Gallery i aelodau’r grwp i ail-ddangos eu gwaith, mae’r sioe hefyd yn un sy’n gofyn i’r grwp edrych ar daflwybrau o fywydau o un pwynt sefydlog, sef un o arddangosfa gelf hanesyddol.

Mae Right Now! yn crisialu cyfnod penodol.  Mae'n cynnig fframwaith er mwyn archwilio etifeddiaeth cyfnod pendant mewn Celf Gyfoes Prydeinig. Mae'r ffocws ar fywydau y bobl sy'n gysylltiedig â’r sioe a'r llwybrau y maent wedi teithio.

Bydd yr artistiaid a churaduron hefyd yn cymryd rhan mewn sgwrs gyda Jonathan Watkins, Cyfarwyddwr Oriel Ikon, Birmingham yn Oriel y Mission Gallery, Ddydd Sadwrn, 30 Mai am 2pm.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â chyrsiau Celf a Dylunio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ewch i www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.