Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Darlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cael ei ordeinio fel Offeiriad Zen

15.10.2014

Cafodd y Parchedig Dr David (Taikyo) Morgans, darlithydd Athroniaeth o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed, ei ordeinio’n offeiriad Zen mewn seremoni yn yr Unol Daleithiau yn ystod yr haf.

Yn ddarlithydd yng Nghyfadran y Dyniaethau a Pherfformio ar gampws Llambedy Brifysgol, ame Dr Morgans yn arwain grŵp Zen Llambed, sy'n cwrdd yn wythnosol ar ddyddiau Mawrth (3.30pm 4.30pm) a dyddiau Gwener (18:00-19:30), yn y Zendo yn Adeilad y Sheik Khalifa, Heol y Cole, Llambed.

Yn ychwanegol at y cyfarfodydd wythnosol, bydd y Parchedig Dr Taikyo Morgans hefyd yn cynnal 'Cyflwyniad i Fwdhaeth Zen' yn Llyfrgell y Sylfaenwyr, yr Hen Adeilad ar gampws Llambed ar Hydref 29ain am 6pm.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu ac os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â David Morgans gan naill ai e-bostio neu d.morgans@tsd.ac.uk neu ffonio 01570 424800