Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Darlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Cyflwyno mewn Cynhadledd i staff Parabroffesiynol yn America

27.04.2015

Mae darlithydd uchel ei pharch o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyd-gyflwyno yn ddiweddar yn Y Ganolfan Adnoddau Cenedlaethol ar gyfer Staff Parabroffesiynol (Cynorthwywyr Addysgu) yn Hartford, Connecticut ynghyd â chydweithwyr o’r Unol Daleithiau ac Awstralia.

Cyflwynodd Dr Jill Morgan, uwch ddarlithydd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn y gynhadledd ynghyd â Dr Betty Y. Ashbaker, Prifysgol Bringham Young (UDA) ac Elizabeth Tatum, ymgeisydd doethuriaeth ym Mhrifysgol Queensland, Awstralia.

Roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar wefan y maent wedi’i datblygu ar y cyd, ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu, staff Parabroffesiynol a Chynorthwywyr Athrawon i ddarparu deunyddiau datblygiad proffesiynol mawr eu hangen ar gyfer staff cymorth.

Dywedodd Dr Morgan: "Er bod deunyddiau a chyhoeddiadau ar gael yn eithaf rhwydd i Gynorthwywyr Addysgu yn y DU, nid oes llawer o ddeunydd hygyrch i staff parabroffesiynol  yn yr Unol Daleithiau na Chynorthwywyr Athrawon yn Awstralia.”

A hithau’n awdur nifer o lyfrau ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a'r athrawon sy'n gweithio gyda nhw, mae Dr Morgan hefyd yn cyfarwyddo’r Radd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe.

Roedd Dr Morgan yn gallu rhannu manylion am y gwaith ymchwil arloesol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Sefydliad Addysg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Dwyrain Llundain, sydd wedi ein helpu i ddeall yn well pam efallai nad yw gwaith Cynorthwywyr Addysgu yn cael yr effaith mwyaf posibl.

Parhaodd Dr Morgan: "Mynegwyd pryder ers degawdau am y diffyg hyfforddiant ar gyfer rolau cyfarwyddol uniongyrchol Cynorthwywyr Addysgu. Mae'r ymchwil newydd hwn yn dangos yn glir fod diffyg dealltwriaeth gan lawer o Gynorthwywyr Addysgu ynglŷn â’r angen i feithrin annibyniaeth mewn dysgwyr, a gofyn y math o gwestiynau sy'n monitro dealltwriaeth ac yn ymestyn y meddwl. Tueddant ganolbwyntio ar gwblhau tasgau, gofyn cwestiynau caeedig, ac (yn rhy aml o lawer) darparu’r atebion i fyfyrwyr yn hytrach na'u hannog i feddwl a datrys problemau drostynt eu hunain. "

Mae’r Ganolfan Adnoddau Cenedlaethol i staff Parabroffesiynol yn sefydliad dielw sy'n gwasanaethu staff parabroffesiynol, athrawon, llunwyr polisïau a gweinyddwyr .

Eu nod yw mynd i'r afael â chwestiynau polisi ac anghenion eraill y maes, darparu cymorth technegol a rhannu gwybodaeth am gwestiynau polisi, arferion rheoli, gweithdrefnau rheoleiddio, a modelau hyfforddi a fydd yn galluogi gweinyddwyr a datblygwyr staff i wella recriwtio, goruchwyliaeth, defnydd a datblygiad gyrfa staff parabroffesiynol.

Mae’r Safle Rhyngwladol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a phara-addysgwyr  ar gael drwy: http://education.byu.edu/istap

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014. 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk