Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Darlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Serennu mewn Ffilm gan Tim Burton

08.04.2015

Bydd darlithydd uchel ei barch ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn serennu yn addasiad Tim Burton o nofel Ransom Riggs Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children ynghyd â chast llawn sêr yn cynnwys Samuel L Jackson, Eva Green, y Fonesig Judi Dench a Rupert Everett.

Ioan HefinEnw’r ffilm fydd Peregrine’s Home for Peculiars, ac mae i fod i gael ei rhyddhau yn 2016. Disgwylir iddi ddenu cynulleidfa enfawr oherwydd poblogrwydd llyfr Ransom Riggs. Cyrhaeddodd y llyfr restr y New York Times o'r llyfrau a werthai orau, gan gyrraedd brig rhestr y ‘Children’s Chapter Books’.

Mae Ioan Hefin, darlithydd ar rhaglen BA Actio y Brigysgol, wedi gweithio fel actor proffesiynol ers 1986. Dechreuodd ffilmio’r wythnos hon a bydd yn treulio bythefnos ar leoliad dros y mis nesaf.

Ac yntau’n ddarlithydd sydd hefyd yn brysur iawn yn ei waith actio, mae Ioan yn gallu rhoi cyngor a gwybodaeth o fywyd go iawn i’w fyfyrwyr ynglŷn â’r diwydiant.

Meddai Ioan:

“Un o’r modylau rwy’n ei addysgu yw ‘Y Diwydiant Perfformio’ lle gallwn drafod realiti y diwydiant o safbwynt ymarferwr.Gallaf dynnu ar fy mhrofiadau personol a gobeithio rhoi gwell syniad iddyn nhw ynglŷn â beth i’w ddisgwyl ac i baratoi amdano.”

Mae’r cwrs BA Actio yn rhaglen arloesol a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno cael gyrfa yn y diwydiant perfformio. Mae’r radd yn taro cydbwysedd rhwng hyfforddiant galwedigaethol i actorion, astudiaeth gyd-destunol ac archwiliad creadigol o ddamcaniaeth ym maes perfformio.

Aeth Ioan yn ei flaen:

“Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn deall natur y diwydiant maen nhw’n mynd i mewn iddo, yr angen i ddyfalbarhau a chadw i fynd dro ar ôl tro er mwyn cyflawni’u huchelgeisiau a cynnal eu hymrwymiad. Mae perfformio yn alwedigaeth ac yn angerdd, ond nid bob amser ffrwd incwm. Nid oes ‘fformwla’ i lwyddo yn y diwydiant hwn, fel actor nid ydych byth yn gwybod sut bydd pethau’n troi allan.

“Rwy’n credu’n gryf y dylai unrhyw un sy’n cyflenwi yn y maes perfformio o fewn addysg uwch hefyd ymgysylltu'n uniongyrchol â'r diwydiant, am fod pethau’n datblygu ac yn newid yn gyson, mae angen i'r berthynas rhwng y byd addysg a'r byd galwedigaethol gael eu hail -ddiffinio yn barhaus.”

Mae ehangder gwaith proffesiynol Ioan yn cwmpasu’r radio, ffilm, teledu a gwaith corfforaethol, yn cynnwys ‘You Should Ask Wallace’ (Theatr na nOg), a ddathlai fywyd un o ddeallusion mwyaf nodedig Cymru yn y 19feg ganrif - Alfred Russel Wallace. Aeth y sioe un dyn ar daith yn y DU, Rio de Janeiro a Singapore rhwng 2009 a 2014, gan berfformio i fwy na 25,000 o bobl ifanc. Enillodd Ioan y wobr gyntaf erioed am ‘Addysgwr Ysbrydoledig’ yng Ngwobrau Theatr y Beirniaid Ifanc am ei rôl yn y sioe.

Mae’i weithiau eraill yn cynnwys ‘Hinterland’ (Fiction Factory/BBC), ‘The Darkest Day’ (Lindisfarne Films), ‘The Verb’ (BBC Radio 3), ‘Aiden Melberg’ (BBC Radio Cymru), ‘The Boy who went fishing for compliments’ (RBC), ‘Teulu’ (S4C), ‘Gwaith Cartref’ (S4C) a ‘Pen Talar’ (S4C).

Gwybodaeth Bellach

Sara Jones
Swyddog CC a Chyfathrebu
07449 998 478
sara.f.jones@uwtsd.ac.uk