Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Darlleniad Cyntaf Sgript Myfyrwraig Raddedig a enillodd Wobr Ddrama Cymru

31.03.2015

Ddydd Iau 2 Ebrill bydd National Theatre Wales a BBC Cymru yn cynnal darlleniad cyntaf y ddrama ‘Tammy’ a ysgrifennwyd gan Kelly Jones, myfyrwraig raddedig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac enillydd Gwobr Ddrama Cymru 2014.

Enillodd y sgript Wobr Ddrama Cymru ym mis Rhagfyr 2014 ac mae’n archwilio materion a ystyrir yn dabŵ yn y gymdeithas a’r effeithiau y gallant eu cael ar deulu, gan dynnu ar brofiadau personol Kelly yn tyfu i fyny yn Dagenham. Cynhelir y darlleniad ddydd Iau 2 Ebrill yn Theatr y Sherman, Caerdydd. Mae’r tocynnau’n rhad ac am ddim a gellir eu harchebu yn http://nationaltheatrewales.org/cy/tammy.

Yn rhan o'r wobr enillodd Kelly Jones, a raddiodd o PCYDDS Abertawe yn 2009, wobr o £10,000, gan dderbyn hefyd gyfle i ddatblygu’i syniadau gyda BBC Cymru a National Theatre Wales. A hithau’n awdur ac yn berfformwraig, mae hi wedi bod yn byw ac yn gweithio yng Nghymru er 2007, gan hanu’n wreiddiol o Fwrdeistref Barking a Dagenham, Llundain. Straeon am bobl go iawn sy’n ysbrydoli’i gwaith ac yn aml mae’n cael eu hysbrydoli gan brofiadau personol, ei magwrfa yn Dagenham a bwrw’i gwreiddiau yng Nghymru.

Cyflwynir Gwobr Ddrama Cymru bob yn ail flwyddyn gan BBC Cymru a National Theatre Wales, mewn partneriaeth â BBC Writersroom. Fe’i lansiwyd yn 2012 a dyma’r ail dro yn unig y dyfarnwyd y wobr. Cynigir y wobr i unrhyw awdur sy’n byw yng Nghymru, a’r nod yw annog awduron sy’n teimlo i’r byw ynghylch y straeon maent am eu hadrodd, ac sydd â rhywbeth i’w gynnig i gynulleidfaoedd ar draws Cymru a’r DU. Gofynnwyd i awduron gyflwyno sgript Saesneg gyflawn mewn unrhyw gyfrwng ac o leiaf 30 munud o hyd, nad oedd wedi’i pherfformio na’i chynhyrchu o’r blaen.

Meddai Kelly Jones: “Mae’n gyffrous gweld Tammy ar ei thraed o’r diwedd. Mae bod yn awdur yn swydd unig iawn, felly does dim rwy’n ei hoffi’n fwy na chwrdd mewn ystafell ag actorion, cyfarwyddwyr ac artistiaid i glywed y gwaith yn dod yn fyw. Mae TAMMY wedi bodoli yn fy mhen ac ar y dudalen am gyfnod mor hir; bydd yn gyfle gwych i mi gwestiynu’r gwaith o ddifrif. Yn amlwg roeddwn i wedi hyfforddi'n actor felly weithiau pan fyddaf wedi gorffen drafft, byddaf yn ei actio yn f’ystafell fyw a’i recordio fel ffeil sain er mwyn gwrando arno, ond nid yw hynny’r un peth â gallu bod yn awdur mewn ystafell gyda pherfformwyr eraill.

Meddai Faith Penhale, Pennaeth Drama BBC Cymru: “Rydym wedi ymrwymo i ddarganfod a meithrin talent o Gymru ac mae hwn yn gyfle heb ei ail i Kelly weithio gyda’r gorau yn y diwydiannau darlledu a theatr. Trwy gydweithio â National Theatre Wales a’n partneriaeth â BBC Writersroom, byddwn yn darparu amrywiaeth o lwyfannau iddi arddangos ei darn a chael cydnabyddiaeth am ei sgiliau ysgrifennu.”
Meddai John McGrath, Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales: “Rwyf wrth fy modd bod Kelly wedi ennill y wobr bwysig hon. Fel awdur sydd ar gam gweddol gynnar yn ei bywyd ysgrifennu, mae cael ei dewis o blith criw o ymgeiswyr cryf iawn, ac mewn llawer achos digon brofiadol, yn gyflawniad gwirioneddol.”

Mae Kelly wedi cadw mewn cysylltiad â’r cwrs yn y celfyddydau perfformio yn PCYDDS Abertawe, ac mae’n dychwelyd yn gyson i rannu’i phrofiadau a’i sgiliau â myfyrwyr cyfredol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk