Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Datblygiad Newydd PCYDDS yn Ysbrydoli Cystadleuaeth Celfyddyd Gwydr Genedlaethol

12.05.2015

Alex Design ExchangeMae ymgeiswyr ar gyfer prif gystadleuaeth y DU i artistiaid gwydr wedi cael brîff dylunio a ysbrydolwyd gan Gyfnewidfa Ddylunio ALEX Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe a adnewyddwyd yn ddiweddar.

Cwmni Anrhydeddus Gwydrwyr a Pheintwyr Gwydr sy’n trefnu cystadleuaeth bwysig Stevens ar gyfer gwydr pensaernïol. Mae’n agored i fyfyrwyr a’r rheini sydd wedi cwblhau eu hyfforddiant yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Briff y gystadleuaeth yw dylunio mynedfa fwaog yn Ysgol Gwydr fyd-enwog PCYDDS, sydd wedi bod yn yr adeilad yn Heol Alexandra ers iddi ddechrau cynnig y cwrs mewn celfyddyd gwydr yn y 1930au.

Yn ddiweddar, ailwampiwyd hen Lyfrgell Ganolog Abertawe ar Heol Alexandra yn y ddinas yn Gyfnewidfa Ddylunio ALEX.Agorwyd yr adeilad yn 1887 gan William Gladstone, ac fe’i hadferwyd i’w hen ogoniant mewn cyd-destun modern, gan greu amgylchedd addysgol newydd i’r 21ain ganrif.

Mae Cyfnewidfa Ddylunio ALEX yn ganolfan addysgu, ymchwil ac ymgynghori sy’n canolbwyntio ar ddylunio moduron, dylunio cynnyrch, y cyfryngau digidol a gwydr.Yn ogystal, mae gan yr adeilad archif unigryw o wydr lliw sy’n tystio i dreftadaeth greadigol a diwylliannol gyfoethog Abertawe.

Bydd Cwmni’r Gwydrwyr yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth ryngwladol enwog a phwysig flynyddol Stevens eleni ar gyfer Pensaernïaeth Wydr ddydd Mawrth 26 Mai 2015 yn Neuadd Glaziers ger Pont Llundain.

Meddai Cadeirydd Pwyllgor Crefft a Chystadlaethau’r Gwydrwyr, Andy Lane:“Rydyn ni wedi cael nifer o geisiadau eleni ac mae’r safon wedi bod yn eithriadol o uchel.Roedd y beirniaid yn rhyfeddu at ansawdd y dyluniadau a’r samplau a gafodd eu cyflwyno."

Meddai un o ddarlithwyr PCYDDS sydd hefyd yn artist gwydr, yr Athro Venessa Cutler:“Y thema ar gyfer cystadleuaeth eleni oedd ‘symud ymlaen at ddyfodol newydd’.Blwyddyn o drawsnewid, newid a phosibiliadau newydd fu hon i’r Brifysgol, ac yn enwedig i’r Gyfadran Celf a Dylunio.Edrychwn i weld sut mae artistiaid yn adlewyrchu hyn yn eu cyflwyniadau.”

Mae cystadleuaeth Stevens yn rhedeg er 1972. Ymhlith rhai o’r gweithiau a gomisiynwyd yn y gorffennol mae gosodiadau mewn hosbisau, ysgolion ac elusennau.Mae cyn-enillwyr wedi mynd yn eu blaen i enwogrwydd rhyngwladol, a nifer ohonynt wedi astudio gwydr yn Abertawe.

Caiff yr enillwyr wobrau arian a chyfle i wireddu’u dyluniadau.Ymhlith gwobrau eraill y Cwmni mae’r Wobr Rhagoriaeth a’r Ashton Hill, a’r naill a’r llall yn rhoi lleoliadau y talwyd amdanynt yn y prif stiwdios gwydr i’r enillwyr.

Mae’r adran gwydr yn PCYDDS wedi ennill enw da rhyngwladol ym maes addysg gwydr lliw a hon yw’r unig ysgol gwydr yn y byd sy’n seiliedig ar bensaernïaeth. Mae'n rhan o Brifysgol sydd â’r Siartr Frenhinol hynaf yng Nghymru, a ddyfarnwyd yn 1828.

Cwmni’r Gwydrwyr yw un o Gwmnïau Lifrai, neu gildiau crefft, canoloesol Dinas Llundain.Mae hanes Cwmni Anrhydeddus y Gwydrwyr a Pheintwyr Gwydr yn dyddio’n ôl i 1328. Fe’i hymgorfforwyd trwy Siartr Frenhinol a chael lifrai yn 1638.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk