Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Dewch i ddarganfod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed

17.02.2015

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn cynnal Diwrnod Agored ar ei champws yn Llambed ar ddydd Sadwrn, 21ain Chwefror.

Mae dod i Ddiwrnod Agored yn ffordd ardderchog i ddarpar fyfyrwyr ddysgu mwy am y Brifysgol a’r amrywiol raglenni sydd ar gael. Gall y rhai sy’n dod hefyd ddarganfod mwy am fywyd myfyrwyr yn Llambed drwy siarad â myfyrwyr cyfredol a chael taith o amgylch y campws.

“Caiff ymwelwyr gyfle i ofyn cwestiynau ac i gwrdd â’r staff academaidd i drafod opsiynau o ran cyrsiau, gofynion derbyn ac i ddysgu mwy am y cyrsiau sydd o ddiddordeb ichi,” meddai Melanie Jones, Swyddog Marchnata Gweithredol: Ysgolion a Cholegau yn y Brifysgol.

“Byddwch yn gallu siarad â swyddogion cyllid y Brifysgol i ddysgu am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael, ac fe gewch gyfle i gwrdd â’r tîm Cymorth Dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig sydd ei angen arnoch,” ychwanegodd.

Yn ogystal â dysgu mwy am gyrsiau a chyllid, mae’r Diwrnod Agored yn ffordd wych i ddarpar fyfyrwyr gael ymdeimlad o naws y campws a’r ardal gyfagos. Caiff yr ymwelwyr gyfle i ymgyfarwyddo â thref farchnad Llambed a harddwch cefn gwlad Ceredigion.

Yn ystod y dydd, bydd cyfleoedd i fynd am dro o amgylch y campws; gweld y cyfleusterau sydd ar gael ac i weld y neuaddau preswyl.

Mae rhagor o wybodaeth am brofiad myfyrwyr yn PCYDDS ar gael trwy flogiau myfyrwyr, sydd i’w gweld ar www.uwtsd.ac.uk/cy/fystori.  Yn ogystal gall darpar fyfyrwyr gysylltu â myfyrwyr presennol ar-lein i gael sgwrs â nhw am fywyd ar gampws Llambed.

I gael rhagor o wybodaeth am y Diwrnod Agored neu i gofrestru’ch diddordeb, ewch i www.uwtsd.ac.uk/cy/ymweld

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.