Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Diwrnod Gwisgo Pinc Llwyddiannus

10.11.2015

Mae'r Tîm Arlwyo ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin,  wedi cael diwrnod Gwisgo Pinc llwyddiannus lle codwyd £125 ar gyfer ymchwil mewn i ganser y fron.

Er mwyn codi arian i'r elusen fe wnaeth Tîm Arlwyo'r Halliwell gwisgo eitemau o ddillad pinc i'r gwaith a phobi cacennau pinc er mwyn gwerthu.

Syniad Shelly Gibbons, Swyddog Gweinyddol, oedd cefnogi'r elusen ac fe wnaeth hi wisgo gwisg Pink Panther llawn , er ei bod yn gynnes drwy gydol y dydd , roedd Shelly yn falch o godi cymaint o arian ac am y gefnogaeth ar draws yr adran .

Meddai Kelly Williams , Rheolwr Cynadleddau a Marchnata: “Roedd yn hyfryd gweld pawb yn gweithio gyda'i gilydd fel tîm ac yn gwisgo pinc i gefnogi achos mor bwysig, rydym wrth ein bodd gyda'r arian a godwyd gennym.”

Dywedodd Prif Gogydd Kevin Hodson: “Roedd yn wych gwylio'r cogyddion yn ceisio coginio'r cacennau mwyaf pinc , fe wnaeth pawb ddangos ymdrech  wych  i’r  dydd."

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk