Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Drama gan Ddarlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Gwerthu Allan- Eto!

11.09.2015

Mae drama a ysgrifennwyd gan ddarlithydd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi profi yn boblogaidd ac yn llwyddiannus unwaith eto wrth dderbyn adolygiadau gwych a llenwi pob lleoliad.

Ysgrifennodd Dave Ainsworth, darlithydd BA Actio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant y ddrama un-dyn 'Oh Hello' yn 2000. Cafodd y ddrama rhediad llwyddiannus iawn yng Ngŵyl Fringe Caeredin 2002. Yn awr, dros ddegawd yn ddiweddarach mae’r actor Jamie Rees wedi adfywio'r ddrama gyda chefnogaeth Dave, Theatr y Torch a'r cyfarwyddwr gwreiddiol Peter Doran.

Mae'r ddrama un-dyn yn sôn am Charles Hawtery, y seren o’r gyfres 'Carry On', actor gomig ac unigolyn annwyl a phoblogaidd a wnaeth, drwy anffawd a chamdriniaeth, ddinistrio ei hun yn araf.

Mae 'Oh Helo' wedi teithio i leoliadau ar draws Cymru ac mae wedi gwerthu allani Theatr Sherman Caerdydd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Theatr y Torch ei hun. Mae Theatr y Torch, gyda chefnogaeth hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, hefyd wedi cynnal y sioe yn un o leoliadau gorau Caeredin, Neuadd y Cynulliad yn ystod mis Awst eleni. Fe wnaeth y ddrama gwerthu allan bob nos o'r tair wythnos roedd yn rhedeg a derbyniodd adolygiadau da iawn drwy gydol y cyfnod.

Ar ôl ennill sylw'r Ŵyl Gelfyddydau Adelaide, mae 'Oh Helo' yn teithio i Awstralia flwyddyn nesaf. Mae taith genedlaethol arall hefyd yn edrych yn debygol.

Dywedodd Dave, "Roeddwn wrth fy modd fodd fod 'Oh Helo' wedi gwneud mor dda y tro cyntaf, tro yma rwy’n ecstatig! Mae gweld rhywbeth yr ydych wedi creu yn chwarae i gynulleidfaoedd gwerthfawrogol yn deimlad anhygoel. Rwyf wedi bod yn actor proffesiynol, yn ddigrifwr ac awdur am nifer o flynyddoedd bellach, rwyf hefyd yn darlithio ar y rhaglen BA Actio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rwy'n gobeithio fod fy mhrofiadau yn profi i'r israddedigion rwy’n dysgu bod ymchwil a chadernid yn allweddol i lwyddiant."

Mae BA Actio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhaglen arloesol a chyffrous a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr sy'n dyheu am yrfa yn y diwydiant perfformiad. Mae'r radd yn cydbwyso hyfforddiant actor galwedigaethol, astudio cyd-destunol ac archwilio creadigol o theori perfformio. Gallai'r ystod o sgiliau trosglwyddadwy a chyflwyno sydd ar gael yn cael eu cymhwyso mewn amrywiaeth o gyd-destunau cyflogaeth.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.