Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Ennill nawdd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu llyfrau ac adnoddau addysg

21.04.2015

Mae Canolfan Peniarth, canolfan gyhoeddi o fewn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi llwyddo i ennill nawdd sylweddol gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu amrywiaeth o lyfrau ac adnoddau i’r sector addysg yng Nghymru dros y flwyddyn nesaf.

Mae’r Ganolfan eisoes yn gweithio ar lyfrau ac adnoddau newydd i’r sector ar hyn o bryd, ac ar fin lansio cyfres o nofelau gwreiddiol i blant, yn ogystal â chyfres o lyfrau darllen a deall ac amryw o apiau ar gyfer dyfeisiadau symudol.

Mae’r nawdd diweddaraf hwn o du Llywodraeth Cymru fodd bynnag, yn benodol ar gyfer datblygu a chyhoeddi saith adnodd newydd mewn amryw o feysydd gan gynnwys Hanes, Gwyddoniaeth, Cerddoriaeth, ac adnoddau Cymraeg iaith gyntaf.  Bydd yr adnoddau hyn yn cynnwys llyfrau, gweithgareddau rhyngweithiol, cardiau fflach, matiau bwrdd gramadeg, llyfrau cerddoriaeth, cryno-ddisgiau a llawer mwy.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Rydym yn hynod falch o’r berthynas yr ydym wedi ei datblygu gyda Llywodraeth Cymru ar sawl lefel, ac yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth bellach y Llywodraeth i ddatblygu rhagor o lyfrau ac adnoddau newydd ar gyfer Ysgolion Cymru.  Mae’n gyfnod cyffrous iawn i’r Ganolfan ar hyn o bryd gyda threfniadau eisoes mewn lle ar gyfer lansio cyhoeddiadau newydd yn nhymor yr Haf a thymor yr Hydref eleni”.

Mae holl lyfrau ac adnoddau’r Ganolfan yn cael eu treialu ar lawr y dosbarth wrth gael eu datblygu, ac mae’r broses hon yn elfen allweddol i lwyddiant yr adnoddau yn ôl Gwydion Wynne. “Mae gennym gysylltiadau cryf gydag athrawon ac ysgolion ar draws Cymru, sy’n ein cynorthwyo yn y broses awduro. Mae’r berthynas agos hon sy’n bodoli rhwng y Ganolfan a’r ysgolion yn sicrhau bod ein hadnoddau yn cael dylanwad cadarnhaol ar addysg plant yng Nghymru”.

Bydd yr adnoddau newydd yn cael eu datblygu yn ystod y flwyddyn nesaf, â’r mwyafrif  wedi eu cyhoeddi erbyn Medi 2016.  Yn y cyfamser fodd bynnag, bydd y Ganolfan yn parhau i weithio ar gyhoeddiadau presennol, ac yn rhyddhau manylion dyddiadau cyhoeddi ar wefan y Ganolfan, www.canolfanpeniarth.org.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gruff Ifan drwy ffonio 01267 225 153 neu ebostiwch gruff@canolfanpeniarth.org