Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Fan newydd Coleg Celf Abertawe wedi cyrraedd

10.11.2015

Mae Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  wedi prynu fan newydd. Gofynnwyd i fyfyrwyr feddwl am enw ar gyfer y fan ac mae’r enw tymhorol o Rudolph Van Go wedi cael ei benderfynu.

Bydd y fan yn rhan o Orymdaith Nadolig Abertawe a gynhalir ar Ddydd Sul 15fed o Dachwedd.

Mae myfyrwyr, staff a'r plant yn cael eu gwahodd i ymuno â Choleg Celf Abertawe drwy gerdded yn yr orymdaith y tu ôl i Rudolf Van Go. Mae'r rhai a hoffai ymuno yn ystod yr orymdaith yn cael eu gwahodd i wisgo gwisgoedd Nadolig.

Bydd yr orymdaith yn paratoi  ym Maes Parcio East Burrows (gyferbyn â'r Ganolfan Dylan Thomas).

Bydd yr orymdaith wedyn yn cymryd y llwybr canlynol: - Somerset Place, Stryd y Gwynt, Castle Bailey Street, Stryd y Castell, Stryd y Coleg, Ffordd y Brenin, Ffordd St Helens a gorffen yn Neuadd y Dref.

Amserlen

Dydd Sul 15 Tachwedd

16:00-16:30 - grwpiau yn cyrraedd a pharatoi

16:30 - barnu grwpiau cerdded

17:00 - orymdaith yn cychwyn

6.30pm – orymdaith yn gorffen

18:30-19:30 - bws ar gyfer cyfranogwyr yn ôl i Faes Parcio East Burrows

Anfonwch e-bost Georgina White o hoffech ymuno â'r orymdaith georgina.white@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk