Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Gosodiad Sylweddol yn Llundain ar gyfer Artist PCYDDS

02.10.2015

Tim DaviesMae un o artistiaid celf gain mwyaf amlwg y byd, Tim Davies, darlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Abertawe, wedi creu a gosod gwaith celf cyhoeddus mawr yn Llundain sy’n dal egni Afon Tafwys.

‌Yn dwyn y teitl 'Ffigyrau ar y Blaendraeth’, mae Tim Davies (Pennaeth Celf Gain o fewn Coleg Celf Abertawe yn PCYDDS) wedi creu'r gwaith celf ffotograffig yn sgil comisiwn gan Dwnnel Tafwys Tideway. Yn 110 metr o hyd ac yn 3.6 metr o uchder, arddangosir y gwaith celf ar hysbysfwrdd o gwmpas safle Twnnel Tafwys Tideway yn Stryd Kirtling, yn agos iawn at Orsaf Bŵer eiconig Battersea. Disgwylir iddo gael ei arddangos am y deuddeg mis nesaf.

Mae’r hysbysfwrdd yn amgylchynu safle sy’n cael ei baratoi ar gyfer Twnnel Tafwys Tideway, carthffos fawr newydd sydd ei hangen er mwyn atal llygru Afon Tafwys.

Bu trigolion yr ardal o gwmpas Nine Elms ar y Lan Ddeheuol yn Wandsworth, ynghyd â staff Tideway ar Afon Tafwys, yn rhan o sesiwn dynnu lluniau a fu’n ysbrydoliaeth i’r darn. Mae’n archwilio ac yn dathlu agosrwydd yr afon, gyda’r bwriad o ddeffro atgofion am blentyndod a chwaraegarwch.

Meddai Tim Davies: “Yn 'Ffigyrau ar y Blaendraeth’ roeddwn i eisiau dal potensial Afon Tafwys sydd, mae’n ymddangos, yn aml yn mynd yn angof. Roeddwn i eisiau dal ymdeimlad o egni, ymdeimlad o hwyl ac ymdeimlad o’r telynegol. Cawson ni ychydig o ddyddiau gwych yn tynnu’r lluniau pryd daeth aelodau o’r gymuned leol ac ymuno o’u haelioni.

“Yr hyn sydd i’w weld ar yr hysbysfwrdd yw detholiad o’r lluniau a ddaliwyd yr adeg honno. Hoffwn i ddiolch i’r rheini sy’n ymddangos ac i’r rheini a gymerodd ran ond nad ydynt yn ymddangos yn y gwaith terfynol. Roedd pawb oedd ynghlwm â’r peth wedi’i wneud yn brofiad cofiadwy.”

Figures on the foreshore Meddai Phil Stride, Cyfarwyddwr Materion Allanol gyda Tideway: “Mae gwaith celf Tim yn creu ymdeimlad o hwyl a chyffro, sef yr union beth yr hoffem ni i bawb ei deimlo ynghylch Afon Tafwys.

“Wrth weld yr hysbysfwrdd fydd pobl ddim yn gweld safle adeiladu’n unig, bydd e'n eu hatgoffa nhw fod Afon Tafwys yn rhywbeth i’w dathlu a dyna beth mae ein prosiect ni’n gobeithio ei chyflawni.”

Fel artist, bu Tim Davies yn cynrychioli Cymru yn Biennale Fenis yn 2011, arddangosfa fwyaf blaenllaw’r byd ar gyfer celf ryngwladol, a gychwynnwyd fwy na chan mlynedd yn ôl, yn 1895, yn arddangosfa gelf ryngwladol.

Ef oedd enillydd y Fedal Aur ar gyfer Celf Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2003 a chafodd ei ddewis ar gyfer yr Artes Mundi gyntaf yn 2004. Yn 2008 derbyniodd un o Brif Ddyfarniadau Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Yn gynnar yn 2012 ymunodd â Bwrdd Artes Mundi, gwobr fwyaf y DU am gelf weledol a gynhelir bob dwy flynedd yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.