Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Graddedigion o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn rhyddhau can Swyddogol Seland Newydd ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd


04.09.2015

Mae’r triawd clasurol byd-enowg, Sol3 Mio - bob un ohonynt yn raddedigion o Academi Cymru Llais Ryngwladol (WIAV) o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – wedi rhyddhau can swyddogol Cwpan Rygbi'r Byd ar gyfer y Crysau Duon.

Mae'r grŵp wedi trawsnewid can ‘I see Fire’ gan Ed Sheeran mewn i anthem epig ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd sy'n dechrau'r mis hwn.

http://vevo.ly/VzRSDF

Fe wnaeth aelodau Sol3mio, sef y brodyr Pene a Amitai Pati sy’n denoriaid operatig a’u cefnder, y bariton Moses Mackay, astudio yn WIAV ar ôl i’r enwog Dennis O'Neill CBE, Cyfarwyddwr yr Academi eu dewis i ddod i astudio yng Nghaerdydd.

Mae eu gwobrau a’u hanrhydeddau niferus yn cynnwys Pene yn ennill Perfformiwr y Flwyddyn yn Seland Newydd yn 2010; Amitai yn ennill cystadleuaeth canu Lexus yn 2012 a Moses yn cael ei gydnabod fel Artist sy'n dod i'r amlwg gan Sefydliad y Fonesig Malvina y llynedd.

Mae Sol3Mio bellach yn ffefrynnau cadarn yn y byd clasurol ac aeth eu halbwm cyntaf yn aml-blatinwm yn Seland Newydd. Maen nhw hefyd wrthi’n paratoi ar gyfer rhyddhau eu hail albwm sy’n sicr o fod wrth fodd y dilynwyr niferus sydd gyda’r grŵp ar draws y byd.

Ac er bod y triawd yn deillio o Samoa a Seland Newydd, penderfynodd y tri ohonynt i barhau a’u hyfforddiant drwy astudio yn, Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

WIAV yn gweithio gyda nifer dethol o gantorion o bob cwr o'r byd, dan gyfarwyddyd y tenor enwog o Gymru, Dennis O'Neill CBE.

Mae’r Academi’n darparu amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw i ychydig o gantorion eithriadol yn gynnar iawn yn eu gyrfa broffesiynol, a gafodd eu denu a’u dethol o bob rhan o’r byd, i ddatblygu a mireinio eu dawn i’r safonau proffesiynol uchaf.

Ochr yn ochr â’r hyfforddwyr gorau, yr arbenigwyr iaith a’r technegwyr lleisiol, mae arweinwyr gwadd blaenllaw a sêr cenedlaethol a rhyngwladol o’r byd Operatig yn aml yn cyfrannu at y cwrs - gan gynnwys y Fonesig Kiri te Kanawa sy’n Llywydd Anrhydeddus.

Am wybodaeth bellach am y cyrsiau ôl-raddedig a gynigir gan WIAV, ewch i www.pcydds.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 07449 998 478 neu drwy ebost sara.f.jones@uwtsd.ac.uk