Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Graddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi agor Stiwdio Greadigol Newydd.

09.09.2015

Mae dau fyfyriwr graddedig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio busnes newydd. Mae Eifion Lloyd James (Lloyd) a Matthew Otten (Matt), graddedigion o Goleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  wedi agor Byji, stiwdio greadigol yn Abertawe.

Dywedodd y deuawd creadigol: "Rydym yn dylunio, creu a gorffen â llaw anrhegion swynol a fân bethau eraill a fydd yn rhoi gwên ar eich wyneb. Wedi ein selio yn Ne Cymru, rydym o fewn tafliad carreg oddi wrth rhai o arfordiroedd mwyaf prydferth y byd. Pan nad ydym yn gweithio yn y stiwdio, rydym wrth ein boddau yn cerdded a mynd i archwilio ‘r arfordir ysbrydoledig. Rydym yn falch iawn o'n cornel bach yn y byd mawr; mae’n llwyddo i’n ysbrydoli ni bob tro."

Parhaodd Matt, a astudiodd BA Darlunio: "Roedd fy amser yn astudio Darlunio yng Ngholeg Celf Abertawe yn wych. Mae cael mynediad i offer mawr megis y torwyr laser, jet-dŵr a gwneud printiau gweisg yn golygu roeddwn yn gallu mynd yn wyllt, cael fy nwylo yn frwnt ac arbrofi  gyda llwyth o syniadau gwahanol. Mae'r amgylchedd stiwdio yn rhan anhygoel o'r profiad. Byddech yn cael sgwrsio gydag cyd-ddisgyblion, ac yn cael ysbrydoliaeth wrth helpu ein gilydd. Roedd y tiwtoriaid yn griw gwych hefyd; roeddent bob amser yn rhoi amser i chi ac roedd yn ddefnyddiol iawn i eistedd i lawr, cael sgwrs a rhannu syniadau gyda nhw.”

Meddai Lloyd, a fu'n astudio ar y cwrs BA Dylunio Patrwm Arwyneb: "Yr hyn oedd yn wych am astudio yng Ngholeg Celf Abertawe oedd y mynediad i'r cyfleusterau. I mi, roedd dwy ran fendigedig i’r cwrs Patrwm Arwyneb. Y cyntaf oedd bod mewn yn y Stiwdio gyda 100 o fyfyrwyr eraill, lle roedd syniadau pawb yn bownsio o amgylch; roedd yn ganolbwynt mor greadigol. Yr ail oedd derbyn cefnogaeth ac arweiniad y tiwtoriaid, o sut i greu ffeil ar gyfer y torrwr laser i sut i sefydlu gwefan, mae’r tiwtoriaid yn cynnwys llawer mewn amser mor fyr."

I gael gwybod mwy am Byji ewch http://www.byji.co.uk/

 

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014