Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Graddedigion WIAV yn derbyn Cymrodoriaeth Adler

20.10.2015

Mae dau o raddedigion Academi Llais Ryngwladol Cymru(WIAV), sefydliad o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol  Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi derbyn gwobrau Cymrodoriaeth Adler o Ganolfan Opera San Francisco.

Mae Amina Edris a Pene Pati, y ddau yn raddedigion o WIAV, ymhlith deuddeg unigolyn sydd wedi derbyn y gymrodoriaeth anrhydeddus yma. Mae'r Gymrodoriaeth Adler yn berfformiad preswyl aml-flwyddyn sy'n cynnig hyfforddiant unigol dwys a seminarau proffesiynol, yn ogystal ag amrywiaeth eang o gyfleoedd i berfformio. Mae Cymrodyr Adler yn ennill profiad proffesiynol gwerthfawr trwy gymryd rhan mewn rolau mawr yn nhymor fwyfwy pwysig Opera San Francisco gydag amrywiaeth o gyfleoedd perfformio trwy gydol eu cymrodoriaeth.

Cafodd Amina Edris ei eni yn yr Aifft ac mae’n byw yn Seland Newydd. Enillodd cystadleuaeth Eisteddfod Sydney Operatig Aria McDonalds a gwobr Deborah Reidel yng Nghystadleuaeth Gwobr Sutherland a Richard Bonynge Bel Canto Joan 2013.

Mae hi hefyd wedi ennill Gwobr Anogaeth Arbennig y Gorllewin 2014 yn Opera Metropolitan Clyweliadau Cyngor Cenedlaethol. Mae rolau repertoire Amina yn cynnwys Susanna (Le nozze di Figaro), Serpina (La Serva Padrona), Adina (L'Elisir d'Amore) a Gilda (Rigoletto).

Mae Pene Pati, o Seland Newydd wedi ennill amrywiaeth o wobrau dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y Wobr Fawreddog Joan Sutherland a Richard Bonygne Bel Canto yn 2012 a gwobr Y Fonesig Malvina Seland Newydd 2009. Yn fwyaf diweddar mae Pene wedi ennill yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Montserrat Caballé Aria. Mae Pene, ynghyd â'i frawd Amitai Pati a'u cefnder Moses Mackay- y ddau ohonynt hefyd yn raddedigion WIAV- yn rhan o’r  triawd lleisiol hynod lwyddiannus SOL3 MIO, sy'n cymysgu cerddoriaeth glasurol a chyfoes.

Mae WIAV, a sefydlwyd gan Dennis O’Neill, yn darparu amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw i ychydig o gantorion eithriadol yn gynnar iawn yn eu gyrfa broffesiynol, a gafodd eu denu a’u dethol o bob rhan o’r byd, i ddatblygu a mireinio eu dawn i’r safonau proffesiynol uchaf.

Mae’r  Academi’n darparu sefydliad o’r radd flaenaf ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a chyfle i arwain mewn maes lle bu Cymru yn y gorffennol yn flaenllaw iawn ac yn destun edmygedd ledled y byd.

Am fwy o wybodaeth am WIAV ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/wiav/amdano-wiav/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.