Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwahoddiad agored i Gynhadledd Treftadaeth Forwrol Cymru

02.11.2015

Mae'r rhai sydd â diddordeb mewn treftadaeth arforol yng Nghymru yn cael eu gwahodd i gynhadledd am ddim am y pwnc y penwythnos hwn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed.

Mae'r gynhadledd undydd, o'r enw  ‘Maritime Wales 2015: Commemoration, Contemplation, Celebration’, yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 31 Hydref, 10:30yb tan 4yp. Mae'r digwyddiad yn gydweithrediad rhwng y Brifysgol a MOROL (Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru). I’r rhai sydd â diddordeb mewn mynychu, anfonwch e-bost Jamie Davies: jamesgarethdavies@yahoo.co.uk.

Bydd y gynhadledd yn talu teyrnged i haneswyr morwrol nodedig Robin Evans a Ken Lloyd Gruffydd. Mae hefyd yn coffáu 150 mlynedd ers y glaniad y Mimosa ym Mhatagonia a dechrau sefydlu'r Y Wladfa yn yr Ariannin. Yn cyflwyno ochr yn ochr â’r Brifysgol fydd cynrychiolwyr o'r Prosiect Llong Casnewydd Canoloesol Prifysgol De Denmarc, Prifysgol Bournemouth a MOROL.

Bydd hefyd gweithdy ystyried cyflwr treftadaeth forol Cymru, yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer ei ddyfodol. Ystyrir bod hyn yn arbennig o amserol o ystyried newidiadau deddfwriaethol, fel ar hyn o bryd y Mesur Amgylchedd Hanesyddol sy'n mynd drwy'r Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Dywedodd Yr Athro Nigel Nayling, Cadeirydd Archaeoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Roedd y gynhadledd yn dathlu pen-blwydd  MOROL yn 10 oed ac yn edrych i ddyfodol treftadaeth forol Cymru drwy waith ymchwilwyr ifanc a gweithwyr proffesiynol sy'n rhan o gorff archeoleg forwrol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

"Mae archeoleg y môr yn rhan gynyddol o'r cwricwlwm o fewn Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg gyda chynllun gradd newydd mewn Archaeoleg Forwrol. Mae hyn yn adlewyrchu ymchwil hir sefydlog arbenigedd yr Ysgol yn y maes hwn ac yn ei gysylltiad â gwaith cloddio llong fawr fel un y Llong Ganoloesol Casnewydd."

Am fwy o wybodaeth am y gynhadledd , ewch i http://www.morol.org.uk

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at: steven.stokes@uwtsd.ac.uk.