Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gweithdai Peintio Gwydr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


01.09.2015

Mae’r Ganolfan Gwydr Pensaernïol, adain fasnachol Ysgol Gwydr Pensaernïol Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, yn parhau â’i rhaglen o weithdai peintio gwydr y mis nesaf gyda Jonathon Cooke. 

Cynhelir gweithdy Peintio Gwydr ar 11-14 Medi a gweithdy Staen Arian ac Enamel ar 15-17 Medi.  

Cynhelir y gweithdy peintio gwydr dros dri diwrnod a hanner, a’r gweithdy staen arian ac enamel dros ddau ddiwrnod a hanner.

Mae Jonathan Cooke yn Gadwraethydd-Adferwr Achrededig (ACR) ac yn athro medrus sydd wedi bod yn arddangos ac yn rhannu’i dechnegau enwog o osod haenau lluosog gan ddefnyddio olewydd naws a chyfryngau eraill, ar hyd ei yrfa.

Mae’r gweithdy’n addas i ddechreuwyr neu i’r rheini sydd â phrofiad blaenorol o beintio gwydr.  Bydd Jonathan yn arddangos peintio gwydr gan ddefnyddio techneg lle bo modd gosod nifer o haenau o baent cyn tanio.  Bydd hefyd yn trafod deunyddiau, offer ac amseroedd tanio.  Yn ystod y gweithdy bydd digon o amser i gyfranogwyr ymarfer y dechneg a chreu samplau.  

Mae haelioni cydnabyddedig Jonathon fel athro wedi galluogi llawer o artistiaid gwydr proffesiynol ac amatur i ddefnyddio ac archwilio’r technegau hyn, sydd bellach yn cael eu defnyddio'n eang ac yn fasnachol gan eraill.

Bydd galw am ei arbenigedd a'i brofiad yntau ar gyfer y prosiectau mwyaf heriol:  mae’i replicâu’n cynnwys gwydr lliw canoloesol dirywiedig Capel Savile yn Eglwys y Plwyf Thornhill, copi o ffenest gan Kempe a ddifrodwyd gan dân bwriadol ac ail-greu’r ffenest Elusen a oedd wedi’i cholli, ar gyfer cilfach Tivoli yn Amgueddfa Soane.   Disgrifiodd Cyfarwyddwr yr Amgueddfa y cartŵn paratoadol maint llawn a greodd Jonathon a’i roi i’r Amgueddfa, yn ‘waith celf ynddo ei hun.’ 

Mae manylion pellach yr holl gyrsiau ar gael gan Amanda Hughes, ffôn: 01792 481199. E-bost: amanda.hughes@uwtsd.ac.uk neu Alun Adams, ffôn: 01792 481084. E-bost: alun.adams@uwtsd.ac.uk .

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.