Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar Faes Eisteddfod yr Urdd, Caerffili a’r Cylch

20.05.2015

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig llu o weithgareddau ar gyfer pobl o bob oed ar ei stondin ar Faes Eisteddfod yr Urdd a gynhelir eleni ar gaeau Llancaiach Fawr ger Caerffili.

O ddydd Llun, Mai 25ain tan ddydd Sadwrn, Mai 30ain, bydd arlwy’r Brifysgol yn amrywio o baentio wynebau i gwisys, ac o weithdai copor i syrjeri busnes.

Drwy gydol yr wythnos bydd hefyd gyfle i ymwelwyr ddod draw i stondin y Brifysgol i brintio lluniau.  Gan ddefnyddio #ydrindoddewisant wrth bostio lluniau i Twitter neu Instagram, bydd cyfle i bobl ddod i’r stondin i argraffu’r lluniau a chael copi i fynd adre gyda nhw yn rhad ac am ddim.

Bydd car rasio fformiwla Renault hefyd ar y stondin gydag ymwelwyr yn cael y cyfle i eistedd yn y car a dod o hyn o fwy o wybodaeth ynglŷn â’r modur arbennig hwn sy’n cael ei ddefnyddio gan fyfyrwyr sy’n astudio Peirianneg Chwaraeon Modur ar gampws y Brifysgol yn Abertawe.

Dyma’r amserlen lawn sy’n cynnwys gweithgareddau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a gweithgareddau Canolfan Peniarth.

Dydd Llun:

10.00am – 12.00pm Gweithdy copor gyda Gwenllian Beynon
10.30am – 11.30am  Ffa-la-la (Canu a dawnsio i blant meithrin)
2.00pm – 4.30pm   Paentio wyneb gydag Alex Hamer
2.00pm – 3.00pm Ffa-la-la (Canu a dawnsio i blant meithrin)


Dydd Mawrth:      

10.30am – 11.30am  Gweithdy Gemwaith i blant o bob oed
11.00am – 11.30pm Cwis Dwyieithrwydd gydag Andrew Currie
12.00pm – 12.30pm  Cwis Crefydd a Bwyd gyda Rhodri Thomas
2.00pm – 2.30pm Crefydd ac Offerynau Crefyddol
2.00pm – 3.00pm Gweithdy Gemwaith i blant o bob oed
3.30pm – 4.00pm  Sesiwn acwstig gyda RaffDam


Dydd Mercher:

10.30am – 11.30am Martin Geraint
11.00am – 12.30pm Cwis Cestyll a Syrjeri Busnes CAM
11.00am – 12.30pm Dylunio Bywyd
2.00pm – 3.00pm  Rho gynnig ar Archwilio’r Amgylchedd


Dydd Iau:    

13.30am – 11.30am  Gweithdy Rap Mêts – Mr Phormula
Drwy’r Dydd   Dewch i fesur eich ffitrwydd gyda Dylan Blain
2.00pm – 3.00pm   Gweithdy Rap Mêts – Mr Phormula


Dydd Gwener:

10.30am – 11.30am   Cwis iaith – Wyt ti’n gwybod dy dreigliadau?
11.30am Cymeriadau Cyw
2.30pm - 3.00pm Lansiad partneriaeth gyda Mudiad Meithrin
2.00pm – 3.00pm Rho gynnig ar Archwilio’r Amgylchedd
3.00pm – 4.30pm  Gweithgareddau tîm gydag Angharad Lewis a Lynwen Roberts


Dydd Sadwrn:

Drwy’r dydd Cwis Cestyll

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag arlwy’r Brifysgol yn Eisteddfod yr Urdd, cysylltwch â

Siân-Elin Davies drwy ebostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01267 676908 / 07449 998476.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.