Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyriwr BA Perfformio yn cael ei gastio yn un o brif rannau y Sioe Gerdd ‘GREASE’

07.10.2015

Mae Lloyd Macey, myfyriwr sydd yn astudio BA Perfformio yng Nghanolfan Berfformio Cymru wedi cael ei gastio yn cynhyrchiad y New Theatre o’r Sioe Gerdd ‘GREASE’. Ar ôl amryw o glyweliadau canu, actio a dawns, mi gafodd Lloyd y newyddion am ei lwyddiant. Fe fydd Lloyd yn chwarae Kenickie, un o’r brif rhannau. 

Fydd y sioe yn rhedeg o’r 4ydd i’r 7fed o Dachwedd yn y New Theatr yng Nghaerdydd.

Dywedodd Lloyd: “Dwi'n wirioneddol ddiolchgar iddynt am fy newis ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn i weithio'n galed i berffeithio'r rhan, Kenickie, ac mi ffydd y technegau dwi’n dysgu ar fy nghwrs BA Perfformio yn mynd law yn llaw gyda’r profiad.”

Dywedodd Eilir Owen Griffiths, cydlynydd y cwrs BA Perfformio: “Mae Canolfan Berfformio Cymru yn ymfalchïo yn y faith bod ein myfyrwyr yn llwyddo y tu allan i ffiniau’r ystafelloedd darlithio yn ogystal. Mae profiadau ychwanegol fel hyn dim ond yn llwyddo i gyfoethogi eu profiad fel perfformwyr.

“Ethos sylfaenol y radd BA Perfformio yw darparu techneg gadarn i fyfyrwyr, law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r  radd yn un ymarferol ei natur gyda chyfleoedd cyson i fyfyrwyr berfformio ac arddangos eu cynnydd.”

Mae’r cwrs BA Perfformio wedi bod yn rhedeg yng Nghanolfan Berfformio Cymru ers mis Medi eleni. Mae’n gyfle i fyfyrwyr astudio cwrs gradd anrhydedd, BA Perfformio, dros gyfnod o ddwy flynedd a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r  addysgu dwys yn digwydd yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate, Caerdydd, gyda chyfnodau o addysgu hefyd ar gampws Caerfyrddin.

Wrth ganolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol, mae’r cwrs BA Perfformio yn rhoi pwyslais mawr ar yr ochr ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa’r perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen. 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs gradd BA Perfformio ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014