Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyriwr Graddedig yn Ennill Gwobr Wakelin 2015


09.09.2015

Mae myfyriwr graddedig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Alexander Duncan, wedi ennill Gwobr Wakelin 2015, a gyflwynwyd gan Oriel Gelf Glynn Vivian.

Mae'r Wobr Wakelin yn cael ei roi bob blwyddyn i artist o Gymru sy’n cael ei waith wedi ei brynu gan yr oriel ar gyfer eu casgliad parhaol. Mae'r Wobr yn cael ei weinyddu a'i gefnogi gan Gyfeillion y Glynn Vivian a'i ariannu gan roddion er cof am Richard a Rosemary Wakelin.

Bydd gwaith Alexander yn cael ei arddangos yn yr Arddangosfa Glynn Vivian oddi ar y safle yn Theatr y Grand, Abertawe, a bydd yn rhedeg o’r 5ed Fedi hyd yr 2il o Hydref.

Gall aelodau o'r cyhoedd ymuno â sgwrs rhwng dewisydd wobr eleni, Tim Davies, Athro Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe ac Alexander ar ddydd Iau 1 Hydref 5.30yp, yn yr YMCA, Abertawe.

Astudiodd Alexander BA Celfyddyd Gain a graddiodd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe ym 2007. Aeth yn ei flaen i ennill gradd MA mewn Cerfluniaeth o'r Coleg Celf Frenhinol ym 2015. Mae’n gweithio yn bennaf mewn cerflunwaith, ffotograffiaeth, fideo, ac arlunio, mae’n cael ei ysbrydoli gan y byd naturiol a sut y mae'n cael ei effeithio gan ddatblygiad dynol a diwydiannu.

Cafodd Alexander hefyd ei ddewis i gynrychioli Artistiaid Ifanc y DU yn y Mediterranea 17 Young Artists Biennale ym Milan, 22-25 Hydref 2015.

Mae Artistiaid Ifanc y DU yn arddangos gwaith ymarferwyr creadigol ifanc 18-30 o bob disgyblaeth greadigol, o gelfyddydau gweledol i gerddoriaeth, perfformiad, a llenyddiaeth oed, drwy wyliau cenedlaethol bob dwy flynedd yn Derby, Nottingham, a Chaerlŷr. Dewiswyd Alexander a 14 o artistiaid eraill yn dilyn eu cyfranogiad yng Ngŵyl Artistiaid Ifanc y DU yng Nghaerlŷr 2014 oherwydd ystyrir eu gwaith yn arbennig o ragorol.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.