Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyrwraig Raddedig mewn BA Dylunio Patrymau yn Dylunio i Monsoon

21.05.2015

Mae myfyrwraig a raddiodd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio’n ddylunydd llawrydd i Monsoon. Graddiodd Sophie Rees mewn Dylunio Patrymau Arwyneb yn 2014. Bu’n gweithio yn yr adran dillad plant ac mae’i dyluniadau wedi’u hargraffu ar grysau T y casgliad dillad plant.  

Meddai Sophie: “Graddiais â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Dylunio Patrymau Arwyneb yn 2014. Roedd y cwrs a’r darlithoedd yn sylfaen dda ar gyfer y byd gwaith ar ôl graddio.  Daeth y cyfle i sicrhau gwaith llawrydd gyda dillad plant ym Monsoon yn sgil arddangos fy ngwaith yn y digwyddiad ‘Dylunwyr Newydd’ drwy’r Brifysgol.  Ar ôl y profiad a'r cyfleoedd a roddwyd i mi yn sgil Dylunwyr Newydd, rwyf bellach yn credu ei bod yn hollbwysig i ddylunydd fod yn bresennol.”

Mae Dylunwyr Newydd yn ddigwyddiad blynyddol lle bydd mwy na 3,000 o’r talentau graddedig mwyaf addawol o gyrsiau dylunio blaenllaw Prydain yn arddangos.  Mae PCYDDS yn rhoi talentau graddedig addawol ymlaen i ddigwyddiad Dylunwyr Newydd bob blwyddyn ac mae’r myfyrwyr yn cael cyfle i arddangos eu gwaith i fusnesau, buddsoddwyr a recriwtwyr.  Yn y sioe ceir popeth o decstilau a gemwaith i ddylunio cynnyrch a darlunio.  

Aeth Sophie ymlaen i ddweud:  “Roedd disgwyliadau mawr o’r myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb yn ystod y cwrs hwn, doedd e ddim yn rhwydd - ond roeddwn i’n dwlu arno fe.  Roedd y cwrs wedi fy mharatoi i ar gyfer bywyd ym myd busnes a diwydiant.  Roedd symud o fod yn fyfyriwr i fod yn ddylunydd yn codi ofn.  Ond gwnaeth y darlithwyr waith da o ran ein paratoi ni am y newid hwnnw.  

“Roedd y cwrs Patrymau Arwyneb yn PCYDDS yn lle hyfryd o greadigol, yn llawn pobl â meddwl talentog ac arloesol.  Wrth i chi gerdded i mewn i’r stiwdio, rydych chi’n teimlo’r creadigrwydd ymhobman. Gallaf ddweud â’m llaw ar fy nghalon fod y 3 blynedd yn astudio’r cwrs hwn wedi bod yn wych. Newidiodd fy mywyd drwy roi ffordd o fyw i mi sy’n meddwl fy mod, wrth ddihuno yn y bore, yn teimlo’n gyffrous am y dyfodol.”

Mae Dylunio Patrymau Arwyneb yn y Brifysgol yn gwrs llwyddiannus sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae’n cwmpasu pedwar llwybr: Arfer Cyfoes yn y Celfyddydau Cymhwysol, Gwrthrych Ffasiwn, Tecstilau ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau ar gyfer Addurno Mewnol.  Yn y flwyddyn gyntaf mae myfyrwyr yn cael profiad o bob un o’r rhain er mwyn cael sylfaen sgiliau/gwybodaeth eang a chyffrous ac er mwyn cynyddu’r ymdeimlad o hunaniaeth greadigol.

Bwriad y cwrs yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu harfer celf/dylunio eu hunain gydag ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gynyddol o’r materion a’r sgiliau sy’n gysylltiedig â’r ddisgyblaeth o’u dewis.  Mae’r llwybrau’n rhannu blwyddyn gyntaf yn gyffredin sy’n darparu cyfnod o addysgu dwys gan gyflwyno syniadau, arferion, deunyddiau a thechnegau drwy gyfres strwythuredig o brosiectau, gweithdai ac ymweliadau astudio. 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014