Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyrwyr Hysbysebu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl flaenllaw yn ystod Wythnos Atal Boddi a Diogelwch Dwr

13.04.2015

Mae myfyrwyr ail flwyddyn cwrs BA Hysbysebu a Dylunio Brandio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, wedi bod yn gweithio ar ddylunio posteri ar gyfer ymgyrch genedlaethol atal boddi a diogelwch dwr – gydag un o’r dyluniadau’n cael ei ddefnyddio fel y brif ddelwedd.

Cafodd y myfyrwyr y cyfle i gynhyrchu deunydd ar gyfer ymgyrch genedlaethol Atal Boddi a Diogelwch Dwr a fydd yn rhedeg rhwng Ebrill 13 - 20 er mwyn tynnu sylw at beryglon y dŵr cyn cyfnod yr haf ac mae poster y fyfyrwraig, Tilly Baker, wedi’i ddewis i arwain yr ymgyrch.

Mae’r ymgyrch Atal Boddi a Diogelwch Dŵr yn cael ei rhedeg gan y Gwasanaethau Tân ac Achub lleol yn ogystal â Sefydliad Prif Swyddogion Tân ar draws y DU ac yn cefnogi  ‘Doing it for Dylan' - menter a gafodd ei chreu yn sgil marwolaeth drasig bachgen 13 mlwydd oed, Dylan Ramsay, wrth nofio mewn hen chwarel yng ngogledd Lloegr yn 2011. Mae'r ymgyrch, sy’n cael ei harwain gan fam Dylan, Beckie Ramsay, yn rhybuddio pobl ifanc am beryglon nofio mewn dŵr awyr agored lle nad oes achubwr bywyd yn bresennol.

Fe wnaeth Beckie Ramsey a Dawn Whittaker, arweinydd cenedlaethol yr ymgyrch ar ran Sefydliad Prif Swyddogion Tân ar draws y DU, fynychu cyflwyniad o waith y myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe ddechrau mis Mawrth.  

"Roeddwn i a Beckie yn llawn edmygedd o ansawdd cynnyrch y myfyrwyr,” meddai Dawn Whittaker.  "Rydym yn falch iawn o fedru cynnwys eu gwaith fel rhan o’n hymgyrch boddi cenedlaethol, ac o fedru rhannu’r gwaith gyda phartneriaid diogelwch dŵr a phartneriaid atal boddi eraill."

Cafodd ddyluniad y fyfyrwraig, Tilly Baker ei ddewis fel enillydd cyffredinol gyda'i neges yn cymharu sioc dŵr oer gyda’r effaith parlysu o gael eich lapio mewn haenen lynu. Fe ystyriwyd y neges i fod yn un gref ar gyfer y gynulleidfa darged 16-30 mlwydd oed, yn canolbwyntio ar effeithiau sioc dŵr oer ac yn cynnwys delweddaeth syfrdanol a chopi emosiynol. Wedi i’w dyluniad gael gyhoeddi fel yr un a fydd yn ganolog i’r ymgyrch, dywedodd Tilly: "Fel myfyriwr ail flwyddyn, mae'n gamp bersonol wych i mi ddylunio poster ar gyfer ymgyrch mor gref, ac rwy'n gobeithio y bydd fy nyluniad yn helpu Beckie Ramsay i godi ymwybyddiaeth o beryglon dŵr agored ar raddfa fyd-eang."

Roedd Dawn Whittaker - sy’n arwain yr ymgyrch genedlaethol ar ran Prif Swyddogion Tân ar draws y DU - wedi cael ei syfrdanu gan safon y dyluniadau ac roedd ymgyrch Tilly yn bendant wedi creu argraff arni.

“Fe wnaeth Tilly gyflwyno ymgyrch gref i ni,” ychwanega Ms Whittaker.  “Roedd ei hymchwil yn wych ac fe gyflwynodd syniadau cyflawn iawn i ni oedd yn sicr yn ateb y briff.”

Dewiswyd chwech o bosteri eraill hefyd i gael eu defnyddio yn ystod yr ymgyrch, sy'n golygu y bydd y myfyrwyr - Cai Pearson, Steve Brown, Kyle Hogarth, Jordan Ysgreten, Ross Weaver a Neuadd Danielle - hefyd yn gweld eu gwaith creadigol yn rhan o’r ymgyrch ehangach. Mae llawer o'r posteri sy'n weddill hefyd wedi cael eu clustnodi ar gyfer ymgyrchoedd diogelwch dŵr yn y dyfodol a bydd yn cael eu defnyddio dros y 12 mis nesaf.

Mae myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio ar y prosiect ers diwedd 2014. Ar ôl ymchwil helaeth a datblygiad creadigol - a oedd yn cynnwys gwaith gan ffotograffiaeth gan y myfyrwyr – cafodd un ar hugain o bosteri eu cyflwyno.

Meddai Cyfarwyddwr cwrs Hysbysebu a Dylunio Brandio y Brifysgol, Angela Williams, ei bod yn "falch iawn o waith y myfyrwyr ac o’r aeddfedrwydd maen nhw wedi dangos wrth ymdrin â phwnc mor emosiynol."

Bydd y posteri yn cael eu harddangos yn genedlaethol ar draws y DU fel rhan o ymgyrch hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus y Gwasanaethau Tân ac Achub lleol a Sefydliad Prif Swyddogion Tân ar draws y DU.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476