Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyrwyr PCYDDS yn cael eu comisiyni i Ddylunio a Gwneud Tlysau ar gyfer Gwobrau’r Selar

19.02.2015


Mae myfyrwyr cwrs BA Celf a Dylunio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi cael ei comisiyni i greu a dylunio tlysau ar gyfer Gwobrau’r Selar, sef y noson wobrwyo i fandiau ac artistiaid cerddorol cyfoes Cymraeg.

Mae Gwobrau’r Selar, a gynhaliwyd gan gylchgrawn cerddoriaeth gyfoes Cymraeg 'Y Selar', yn derbyn adnabyddiaeth genedlaethol. “Mae’r cyfle yma o greu'r tlysau yn siawns i fyfyrwyr PCYDDS gael profiad o weithio yn y byd go iawn a derbyn adnabyddiaeth am eu gwaith ar lefel cenedlaethol”, meddai Gwenllian Beynon, Cyfarwyddwraig y Rhaglen Ymarfer Dylunio a Chelf.

Dywed Michelle Lennon, un o’r myfyrwyr oedd yn rhan o greu'r tlysau:

“Doeddwn erioed wedi gwneud unrhywbeth tebyg o’r blaen ac roedd bod yn rhan o’r broses yn brofiad gwych ac yn anrhydedd. ‘Naethon ni gyd gytuno ein bod moyn dylunio rhywbeth ifanc a gwahanol, rhywbeth bydden ni fel unigolion yn hoffi ennill. Mae’r profiad wedi rhoi cip olwg o beth mae gweithio i gomisiwn go iawn yn ei olygu. Roedd yn wahanol iawn i diwtor yn rhoi prosiect mewnol i ni, gan wybod fod y cyhoedd yn mynd i weld y cynllun terfynol a'i fod yn cael ei weld ar blatfform cenedlaethol.” 

Ychwanegodd Gwen Beynon, “Mae gweithio ar y tlysau yma yn golygu cyswllt i’r byd go iawn ar lefel cenedlaethol i’r myfyrwyr. Yr hynny sy’n grêt am Wobrau’r Selar yn benodol yw eu bod yn linc ifanc a chyfoes. Mae wedi bod yn brofiad bywyd go iawn i’r myfyrwyr, dim brîff sydd wedi cael ei wneud i fyny, ac felly mae wedi bod yn fewn-welediad i’r byd gwaith.”

Yn ogystal â’r newyddion cyffrous yma mae llawer myw o ddatblygiadau yn digwydd yn y Gyfadran Celf a Dylunio y Brifysgol. Mae cysylltiad y Brifysgol ȃ Chwmni Theatr Felinfach wedi arwain at waith myfyrwyr yn cael ei  arddangos  yn y theatr. Wrth i’r myfyrwyr weithio gyda’r theatr  ynghlwm â Phantomeim Felinfach maent wedi cael y cyfle i ddangos eu gwaith mewn arddangosfa broffesiynol. 

Dywed Rhian Dafydd, Cyngor Celfyddydau Cymru:

“Mae’r cyswllt rhwng Theatr Felinfach a PCYDDS wedi bodoli ers blynyddoedd ac rydym yn awyddus i barhau'r berthynas yma. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc gael llwyfan i’w gwaith a chael adnabyddiaeth o’r byd proffesiynol. Mae’n braf gweld PCYDDS yn hybu prosiectau allgyrsiol sy’n ehangu profiadau'r myfyrwyr.”

Cynhelir Gwobrau’r Selar Ddydd Sadwrn Chwefror 21ain yn Undeb y Myfyrwyr, Aberystwyth 13.00yp-1.00yb

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.