Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Llambed i holi ymgeiswyr Ceredigion

20.04.2015

Mae myfyrwyr ar gampws Llambed Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal digwyddiad hysting ar ddydd Llun 20 Ebrill a fydd yn cynnwys pump o'r chwe ymgeisydd  sy’n cystadlu am bleidleisiau yng Ngheredigion.

Bydd y digwyddiad cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Llambed am 7.30pm ar ddydd Llun a bydd yn gyfle i fyfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ogystal ag aelodau o'r gymuned leol i ofyn i'r ymgeiswyr y cwestiynau sy'n bwysig iddyn nhw.

Gyda dros 130,000 o fyfyrwyr Addysg Uwch sy'n gymwys i bleidleisio ledled Cymru, mae myfyrwyr Llambed yn awyddus i wrando ar yr atebion a fydd yn cael eu cynnig gan yr ymgeiswyr ar y materion sy'n bwysig iddyn nhw yn ogystal â'r materion yn ymwneud â phobl ifanc ar draws Ceredigion, Cymru a gweddill y DU.

Mae'r digwyddiad hysting hefyd yn ffordd o annog myfyrwyr i gymryd rhan yn y broses wleidyddol ac i ymarfer eu hawl i bleidleisio.

"Rwy'n credu ei fod yn bwysig iawn bod myfyrwyr yn cofrestru ac yn troi allan i bleidleisio oherwydd bod eu barn yn bwysig - beth bynnag ydyw," meddai Flora McNerney, Llywydd Undeb y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Llambed a Chadeirydd ddadl nos dydd Llun.

"Nid oes llawer o bobl yn credu eu bod yn ymgysylltu â gwleidyddiaeth ond mewn gwirionedd maent yn fwy nag y maent yn sylweddoli. Yr wyf yn siarad â myfyrwyr sydd â barn gref am y swm o ddyled y maent yn ei gasglu er eu bod yn y brifysgol; costau byw; cymorth iechyd meddwl; ac a chludiant yn ein hardal o Gymru - mae'r rhain i gyd yn bynciau a phynciau gwleidyddol y dylai ein ASau fod yn ymwybodol ohonynt. Ond ni allwn ond gwneud yn ymwybodol pan fyddwn yn eu lobïo a phan fyddwn yn ymgysylltu'n fwy, " parha Flora.

Mae'r ymgeiswyr isod sy'n sefyll yn yr etholiad yng Ngheredigion yn cymryd rhan:

Gethin Jenkins, Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP)

Mike Parker, Plaid Cymru

Huw Thomas, Llafur

Daniel Thompson, Plaid Werdd

Mark Williams, Democratiaid Rhyddfrydol

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Flora McNerney drwy e-bostio f.mcnerney@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476