Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Cefnogi Ysgol Leol gydag Ieithoedd Tramor Modern

27.04.2015

Mae myfyrwyr TAR Ieithoedd Tramor Modern y Brifysgol wedi ymweld ag Ysgol Gyfun Gŵyr yn ddiweddar am ddydd o ymarfer siarad dwys i ddisgyblion.

Dilynodd y diwrnod ymlaen o sgwrs ysbrydoledig gan Anna Vivian Jones o CILT Cymru a Phennaeth Ieithoedd Modern yn Ysgol Gyfun Gŵyr.

Dywedodd Tim Early, myfyriwr TAR: "Treuliodd Anna beth amser gyda ni yn y brifysgol, gan roi cipolwg gwych i mewn i'r gwaith ysbrydoledig sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd gan CILT Cymru. Cawsom syniadau ac adnoddau ar gyfer hyrwyddo dysgu iaith a llythrennedd triphlyg mewn ysgolion, felly roedd yn braf i allu rhoi rhywbeth yn ôl iddi hi ac i’r disgyblion yn Ysgol Gŵyr."

Gwnaeth 8 o fyfyrwyr y Brifysgol rhoi dydd o'u gwyliau Pasg er mwyn darparu arfer siarad ar gyfer disgyblion Lefel A, AS a TGAU. Rhoddodd y digwyddiad gyfle i’r myfyrwyr gynnal arholiadau llafar ffug a fuodd yn fuddiol i'r holl ddisgyblion dan sylw. Roedd y myfyrwyr yn gallu cyfnewid yn llwyddiannus rhwng Ffrangeg, Cymraeg a Saesneg, gan ddangos sgiliau llythrennedd triphlyg i ddisgyblion.

Meddai Siân Brooks, darlithydd TAR Uwchradd: "Mae'r math yma o ddigwyddiad yn darparu disgyblion Lefel A a TGAG gyda'r math o arfer siarad dwys ac adborth sy'n anodd ei greu mewn diwrnod gwaith arferol. Roedd hefyd yn gyfle i’r myfyrwyr TAR ymarfer eu gwybodaeth am y pwnc ac i ddeall y pwysau o baratoi dosbarthiadau arholiad ar gyfer yr arholiadau llafar. Tra roeddwn yn cymryd rhan yn helpu gyda'r profion llafar ffug, cefais bleser mawr wrth edrych o amgylch yr ystafell a gweld cymaint o bobl yn siarad Ffrangeg ar unwaith! Roedd yn ddiwrnod pleserus iawn."

Mae cwrs TAR Ieithoedd Tramor Modern y Brifysgol yn paratoi myfyrwyr i addysgu eu prif iaith darged i ddisgyblion 11-18 oed a, lle bo’n briodol, eu hiaith atodol i ddisgyblion 11-14 oed. Mae pwyslais ar ryngweithio, adfyfyrio beirniadol, lefelau ieithyddol uchel a dychymyg.

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014. 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk