Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Myfyrwyr TAR Mathemateg yn Gwirfoddoli yn Sesiynau Meistr i Ddisgyblion Blwyddyn 9

27.04.2015

Mae cwrs Mathemateg TAR Uwchradd Prifysgol Cymru Y Drindod Sant wedi cynnal tri Dosbarth Meistr Mathemateg ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion yn Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Chastell-nedd Port Talbot. Mae'r cwrs wedi digwydd bob blwyddyn ym mis Ionawr a Chwefror, am y deng mlynedd diwethaf.

Mae'r cwrs yn cael ei redeg ar y cyd â Sefydliad Mathemategol a Gwyddorau Chyfrifiannol, Sefydliad Brenhinol Prydain, yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Abertawe, Rhaglen Cymorth Bellach Mathemateg ac Ymgynghorwyr Mathemateg ar gyfer Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Chastell-nedd Port Talbot .

Mae'r Dosbarthiadau Meistr yn cael eu hanelu at ddisgyblion Blwyddyn 9 Mwy Galluog a Thalentog sydd â dawn a diddordeb gwirioneddol yn y grefft ac ymarfer mathemateg. Trwy amrywiaeth o bynciau, maent yn cael blas ar natur meddwl mathemategol drwy gyflwyniadau gan wahanol arbenigwyr Mathemategol.

Mae'r cwrs yn cael ei gynnal ar dri bore Dydd Sadwrn ar gampws Townhill lle ar gyfartaledd mae 110 o ddisgyblion yn mynychu. Mae'r myfyrwyr TAR Uwchradd Mathemateg yn cefnogi a helpu yn y dosbarthiadau hyn gyda Helen Denny, darlithydd arweiniol TAR Uwchradd Mathemateg a Libby Chancer, Darlithydd TAR Uwchradd Mathemateg .

Dywedodd Helen Denny: “Mae'n wych gweld cymaint o ddisgyblion yn frwdfrydig am Fathemateg ar fore Sadwrn!

“Mae ein myfyrwyr TAR Mathemateg yn ennill llawer o brofiad drwy weithio gydag a chefnogi'r disgyblion talentog yma, maent yn cynorthwyo yn y ddarlith a helpu trefnu'r digwyddiadau. Maent yn dangos brwdfrydedd mawr am y sesiynau."

Mae TAR Mathemateg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn paratoi hyfforddeion i addysgu Mathemateg hyd at ac yn cynnwys Safon Uwch o fewn y sector uwchradd, yn cynnwys cyfrwng Cymraeg ar gais. Mae’r rhaglen yn adnewyddu ac yn ymestyn gwybodaeth fathemategol myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd i wneud gwahaniaeth i fywydau a dyheadau pobl ifanc.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.