Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Noson Agored Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx).

21.10.2015

Mae'r Gyfadran Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal noson agored ar gyfer y Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEx) ar Nos Fercher 11 Tachwedd 18:00-20:00 ar gampws Busnes Abertawe. Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n cyflwyno cyrsiau hyfforddiant cyfreithiol arloesol gan CILEx yn cynnal y noson agored ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cofrestru ar lwybr ennill-wrth-ddysgu CILEx i fod yn gyfreithiwr cymwysedig.

Yn gynharach eleni pan rhoddwyd caniatâd i’r Brifysgol gyflwyno'r cyrsiau arloesol, dywedodd Llywydd CILEx, Frances Edwards, sydd hefyd yn gyfreithiwr teulu yn Caswell Jones Cyfreithwyr yng Nghaerffili,  De Cymru:

"Rwy'n falch o gyhoeddi bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ateb ein safonau llym i gyflawni ein llwybr dysgu hyblyg i yrfa yn y gyfraith. Mae anghenion busnesau cyfreithiol a myfyrwyr yn datblygu'n barhaus; yr hyblygrwydd, hygyrchedd a fforddiadwyedd y llwybr CILEx yn diwallu anghenion hynny. "

Dywedodd Bronwen Williams, o Gyfadran Busnes a Rheoli Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi sant: "Gyda newidiadau yn y ffordd mae gwasanaethau cyfreithiol yn cael eu darparu, eu strwythuro a'u hariannum mae’r brifysgol yn cydnabod bod cyfle i gwrdd â newidiadau hynny ac yn darparu llwybrau amgen i mewn i'r proffesiwn cyfreithiol. Mae cyflwyno CILEx fel rhan o'n portffolio Cyfraith newydd yn ffordd o ehangu mynediad i mewn i'r proffesiwn gwasanaethau cyfreithiol y gellir dal i fod yn amhosibl ar gyfer dysgwyr dawnus sy'n cael eu digalonni gan pris uchel y llwybr traddodiadol. Byddwn yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau CILEx, o Lefel 3 a Lefel 6 Y Gyfraith ac Arferion i'r Diploma Llwybr Cyflym i Raddedigion mewn amrywiaeth o opsiynau cyflwyno."

Parhaodd Bronwen: "Mae Prifysgol Cymru Y D rindod Dewi Sant yn ymwneud â thrawsnewid addysg ac rydym yn gweld hyn fel ffordd i drawsnewid mynediad i'r proffesiwn cyfreithiol a fydd yn y pen draw yn trawsnewid bywydau y myfyrwyr, ein nod yw denu. Mae hwn yn gyfle unigryw a chyffrous iawn i'r brifysgol ac rydym yn falch o fod yn gweithio gyda CILEx. "

I gael gwybod mwy am yrfa yn y gyfraith ewch i http://www.cilexcareers.org.uk/

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014