Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Owain Arwel Hughes yn arwain Camerata Wales mewn cyngerdd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

14.10.2014

Ddydd Sul, Tachwedd 2ail, bydd yr enwog Owain Arwel Hughes yn arwain Camerata Wales wrth iddynt berfformio cyngerdd Penblwyddi / Anniversaries yn Theatr Halliwell ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Wedi’i sefydlu yn 2005 gan Owain Arwel Hughes, mae Camerata Wales yn gerddorfa o gerddorion llawrydd o'r safon uchaf.

Hyd yma, Camerata Cymru wedi perfformio yn rhai o leoliadau perfformio mwyaf mawreddog y wlad, gan gynnwys Neuadd Dewi Sant, Caerdydd; Neuadd Cadogan, ac - ar wahoddiad Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru - ym Mhalas St James, Llundain.

Ym mis Ionawr 2014, derbyniodd Camerata Wales arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer y prosiect Penblwyddi / Anniversaries, ac mae'r cyngerdd yn Theatr yr Halliwell yn benllanw ar y project cyffrous hwn.

Yn wir, mae 2014 yn nodi pen-blwyddi nifer o enwogion Cymreig. Mae’r cyfansoddwyr Cymreig Alun Hoddinott, William Mathias a Karl Jenkins ill tri yn marcio 85, 80 a 70 o flynyddoedd ers eu geni. Mae 2014 hefyd yn gweld can mlynedd ers genedigaeth yr eicon llenyddol Cymreig, Dylan Thomas; pen-blwydd Tywysog Cymru yn 65 yn ogystal â 45 mlynedd ers yr arwisgiad yng Nghastell Caernarfon ym 1969.  Mae’r project Penblwyddi / Anniversaries bendant yn berthnasol iawn yn 2014 ac yn cynnig cyfle i ddathlu’r achlysuron yma drwy gerddoriaeth.‌

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, ynghyd â chefnogaeth partneriaid addysg fel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae Camerata Wales yn nodi’r cerrig milltir hyn gan ganolbwyntio ar atgyfodi nifer o weithiau lleiaf enwog Alun Hoddinott, William Mathias a Karl Jenkins a’u cyflwyno i gynulleidfaoedd newydd.  Mae’r project hefyd yn canolbwyntio ar gerddoriaeth ychwanegol a ysgrifennwyd ar gyfer neu ynghylch Tywysog Cymru a Dylan Thomas gan gyfansoddwyr eraill Cymreig, gan gynnwys Paul Mealor, Mark Thomas a Gareth Wood.

Drwy hyrwyddo gweithiau gan gyfansoddwyr Cymreig newydd a rhai sefydledig, mae Camerata Wales yn gobeithio y bydd y cyngherddau Penblwyddi / Anniversaries yn datgelu rhai o berlau cudd cerddorol Cymru ac yn cynnig y cyfle i gynulleidfaoedd yng Nghymru fwynhau rhai o weithiau coll y Genedl.

I fwynhau’r wledd yma o gerddoriaeth glasurol o dan faton profiadol Owain Arwel Hughes, mae modd archebu tocynnau drwy ffonio 0300 323 0015 (Llun i Gwener 9am - 5pm) neu drwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd.  Cost y tocynnau yw £15  neu £12 consesiynau.

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Siân-Elin Davies
sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476