Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Owain Arwel Hughes yn dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas gyda chyfres o gyngherddau

22.10.2014

Bydd yr arweinydd cerddorfaol byd-enwog, Owain Arwel Hughes yn talu teyrnged gerddorol i Dylan Thomas, gyda dau berfformiad mawr i ddathlu canmlwyddiant ei enedigaeth.

Bydd y cyntaf o'r rhain – cyngerdd canmlwyddiant mawreddog - yn cael ei gynnal yn Neuadd y Frenhines Elizabeth, Southbank, Llundain, ar y noson cyn diwrnod penblwydd y bardd eiconig ar ddydd Sul 26 Hydref.

Wedi’i drefnu gan yr actor, Griff Rhys Jones, bydd y cyngerdd yn cynnwys y perfformiadau cyntaf erioed o dri darn o weithiau mawr newydd cerddorfaol gan gyfansoddwyr Cymreig yn ogystal ag ymddangosiadau gan wledd o enwogion o Gymru, gan gynnwys Jonathan Pryce, Sian Phillips a seren theatr gerddorol, John Owen Jones.

Wythnos yn ddiweddarach, bydd Owain Arwel Hughes yn arwain ail berfformiad gala yn Theatr yr Halliwell ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a fydd yn cynnwys y perfformiad cyntaf Cymraeg o weithiau newydd, a cherddoriaeth ychwanegol gan Karl Jenkins a mwy.

Mae'r perfformiadau yn rhan o brosiect mawr a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer y gyngerdd yng Nghaerfyrddin a gynhelir dydd Sul, Tachwedd 2ail am 3pm drwy ffonio 0300 323 0015 (Llun i Gwener 9am - 5pm) neu drwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd.  Cost y tocynnau yw £15  neu £12 consesiynau.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476