Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


PCYDDS yn cyflwyno Cyngerdd Gala Dylan Thomas


27.05.2014

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno Cyngerdd Gala Dylan Thomas gyda Siân Phillips a Dennis O'Neill

Ddydd Sadwrn, Mehefin 7fed, bydd yr actores amryddawn, Siân Phillips a'r tenor enwog, Dennis O'Neill yn perfformio mewn Cyngerdd Gala yn Eglwys y Santes Fair yn Abertawe i ddathlu bywyd a gwaith Dylan Thomas.

Wedi’i gyflwyno gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys Côr Meibion ​​Pontarddulais ynghyd â myfyrwyr o Academi Llais Ryngwladol Cymru.

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn gweithio gyda nifer dethol o gantorion o bob cwr o'r byd dan gyfarwyddyd Dennis O'Neill. Mae pob un sy'n astudio yn yr Academi yn dilyn cwrs MA mewn Astudiaethau Lleisiol Uwch.

"Mae'n fraint i gael gweithio gyda Siân Phillips ac i berfformio gyda hi yn y Cyngerdd Gala Dylan Thomas arbennig hwn yn ystod blwyddyn canmlwyddiant y bardd," meddai Dennis O'Neill, Cyfarwyddwr Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV).

"Mae hefyd yn anrhydedd i'n myfyrwyr berfformio gydag artist mor flaengar a phrofiadol â Siân Phillips," atega.

"Yn ystod eu hastudiaethau, mae'r myfyrwyr wedi derbyn cyfleoedd gwych, gan gynnwys dosbarthiadau meistr gyda Llywydd Anrhydeddus yr Academi, y Fonesig Kiri Te Kanawa, ac rwy'n siŵr y bydd y cyngerdd hwn eto yn aros yn y cof fel un o uchafbwyntiau’r cwrs.”

Gyda Siân Phillips yn wreiddiol o Waun-Cae-Gurwen a Dennis O'Neill yn wreiddiol o Bontarddulais, bydd gan y Cyngerdd Gala hwn naws leol gryf ac mae'r Brifysgol yn edrych ymlaen yn arw at groesawu'r perfformwyr yn ôl i ardal eu mebyd.

Cynhelir y cyngerdd yn Eglwys y Santes Fair yng nghanol Abertawe Ddydd Sadwrn, Mehefin 7fed, ac fe ddechreuir am 7.30pm.

Mae pris tocynnau yn amrywio o £15 - £20 a gellir eu harchebu drwy ffonio llinell docynnau Cyngerdd Gala Dylan Thomas ar 0300 323 0015 (9am - 5pm Dydd Llun - Dydd Gwener) neu drwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Iona

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908