Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

PCYDDS yn Falch i Noddi Sioe-un-dyn yn Dathlu Bywyd Ray Gravell

19.02.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi cymryd y rôl o ‘Brif Hyfforddwyr’ i noddi cynhyrchiad Cwmni Theatr y Torch wrth iddynt ddathlu bywyd un o chwaraewr rygbi enwocaf Cymru, Ray Gravell.

Mae’r perfformiad o’r enw ‘Grav’ yn ffocysu ar y dyn sy’n adnabyddus i filiynau am ei gampau ar y cae rygbi. Roedd hefyd yn actor, yn drysor cenedlaethol ac yn ddyn hynaws ac unigryw ac mae'r cynhyrchiad yn dathlu pob agwedd o’i fywyd.

Roedd Ray yn rhan o dȋm Llanelli wnaeth guro Seland Newydd yn 1972 yn ystod taith y Crysau Duon i Brydain. Tair blynedd yn ddiweddarach, ym mis Ionawr 1975, wnaeth yr unigolyn gwladgarol chwarae ei gêm gyntaf i Gymru. Enillodd 23 o gapiau dros ei wlad ac aeth ar daith 1980 y Llewod i Dde Affrica, gan chwarae ym mhob un o'r pedwar prawf. Cafodd Rey ei wneud yn Gymrawd Anrhydeddus o PCYDDS yn 2004.

Dywed Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-ganghellor Cysylltiol PCYDDS:

"Mae noddi'r sioe yma yn anrhydedd i PCYDDS. Roedd Ray Gravell yn llysgennad ar gyfer Gorllewin Cymru, yr iaith Gymraeg  ac ar gyfer rygbi. Cafodd ei eni a'i fagu yn Mynydd-y- Garreg, roedd yn wladgarwr ffyddlon ac wrth gwrs yn enwog am y dyfyniad 'west is best.’”

Yn dilyn perfformiadau yn Theatr y Torch rhwng y 4ydd a'r 14eg  o Chwefror, bydd 'Grav' yn mynd ar daith o 19 dyddiad o gwmpas Cymru. Am fwy o wybodaeth am leoliadau a dyddiadau ewch i http://www.torchtheatre.co.uk/

Mae'r ddrama wedi’i hysgrifennu gan Owen Thomas a'i chyfarwyddo gan Peter Doran, gyda'r actor Gareth Bale yn chwarae rôl arweiniol fel Grav. Gyda bendith Mari, gweddw Ray, a chyfraniadau oddi wrth ei gyd-chwaraewyr Cymru a'r Llewod, bydd y sioe yma yn archwilio bywyd dyn a gafodd fywyd yr un mor ddifyr a diddorol i ffwrdd o'r cae rygbi a’r hyn y gafodd arni.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.