Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

PCYDDS yn Nodi Dydd Dylan â Recordiad o Siân Phillips

14.05.2015

I nodi diwrnod rhyngwladol cyntaf Dylan Thomas (14/05/15) bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn rhyddhau, am y tro cyntaf, recordiad o’r actores enwog Siân Phillips yn trafod ei meddyliau am y bardd ac yn darllen darnau o’i waith.

Recordiwyd hyn yn ystod Cyngerdd Fawreddog Dylan Thomas ym mis Mehefin y llynedd yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe.Hwn oedd un o’r llu o ddigwyddiadau a drefnwyd gan PCYDDS i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn 2014.

Yn ystod y gyngerdd, siaradodd Siân Phillips, sy’n hanu o Waun-Cae-Gurwen, â’r gyflwynwraig Nicola Haywood-Thomas o’r BBC am ei hatgofion am Dylan Thomas.Wedyn aeth ati i ddifyrru’r gynulleidfa trwy ddarllen llawer o lythyrau a cherddi Thomas.

Meddai Siân Phillips:“Mae pobl yn sôn am Dylan Thomas, am y ffordd roedd e’n ymddwyn, ei fod e’n gallu bod yn anodd a mynd dros ben llestri.Y cyfan y galla i ei ddweud yw bod fy atgofion i’n blentyn braidd yn ddiflas.Roedd Dylan Thomas bob amser yn ŵr bonheddig.”

Roedd y gyngerdd fawreddog hefyd yn cynnwys y tenor byd-enwog Dennis O’Neill ynghyd â myfyrwyr Côr Meibion Pontarddulais a myfyrwyr Academi Llais Ryngwladol Cymru (ALlRC) PCYDDS.

Meddai Is-Ganghellor PCYDDS, yr Athro Medwin Hughes: “Un o brif amcanion y Brifysgol y dathlu treftadaeth ddiwylliannol y rhanbarth.Rydyn ni, felly, yn falch dros ben o allu ymuno yn y dathlu ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas a chofio bywyd a gwaith yr eicon o Abertawe.”

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a CC
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk