Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

PCYDDS yn Ymuno â Dathliadau Baner Borffor Abertawe

30.09.2015

Creative BubbleBydd y Swigen Greadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn ymuno â dathliadau Abertawe y penwythnos hwn i nodi dyfarnu statws y Faner Borffor i’r ddinas.

Bydd statws y Faner Borffor yn cael ei ddyfarnu i ganol dinasoedd sy’n bodloni neu’n rhagori ar safonau rhagoriaeth wrth reoli’r economi gyda’r hwyr ac yn ystod y nos. Sicrhaodd Abertawe ei Baner Borffor ynghynt eleni ac i nodi’r llwyddiant hwn mae cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi’u trefnu ar 2, 3 a 4 Hydref.

Drwy’r Swigen Greadigol, bydd PCYDDS yn cynnal dau ddigwyddiad yn ystod Penwythnos Mawr y Faner Borffor.

Ddydd Gwener 2 Hydref cynhelir digwyddiad ‘Celf Wib’ yn y Swigen Greadigol ar Stryd Craddock yng nghanol y ddinas. Bydd myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb PCYDDS yn darparu cyfle arbennig i weld y gwaith a grëwyd ganddynt yn y Brifysgol ac yn ystod gwyliau’r haf. Hefyd bydd cyfle i’r cyhoedd gymryd rhan mewn sesiwn ddarlunio ryngweithiol, gan ymateb i’r gwaith maent wedi’i weld.

Ddydd Sadwrn 3 Hydref, mae’r Swigen Greadigol wedi trefnu Gig rhad ac am ddim rhwng 4pm a 5pm y tu allan i siop Recordiau Derricks ar Stryd Rhydychen. Myfyrwyr a graddedigion PCYDDS sy’n rheoli’r gig a bydd yn cynnwys tri cherddor lleol talentog: Sally Robinson, Nathan Launchbury-Jones a Christian Sayers.

Meddai Lucy Beddall, Cydlynydd y Swigen Greadigol: “Mae Abertawe yn cynnig amrywiaeth aruthrol o weithgarwch diwylliannol. Mae PCYDDS, drwy’r Swigen Greadigol, yn falch iawn i gymryd rhan yn nathliadau’r Faner Borffor. Mae’n gyfle i rannu gwaith a thalentau ein myfyrwyr ac i ddathlu curiad calon creadigol amrywiol Abertawe. Am ddinas wych i fyw, gweithio neu astudio ynddi.”

Meddai’r Cynghorydd Mark Child, Aelod Cabinet o Ddinas a Sir Abertawe: “Dyma ni’n cynnal Penwythnos y Faner Borffor am y tro cyntaf yn Abertawe, a gyda’r holl gefnogaeth a gawsom ni, mae’n addo bod yn arddangosfa ffantastig o’r holl bethau gwych gallwch chi eu gwneud ar noson ma’s yng nghanol y ddinas. Rydym ni’n ysu i weld beth mae’r Swigen Greadigol a phobl eraill wedi’u rhoi at ei gilydd.”

Mae’r Swigen Greadigol yn fenter yn seiliedig ar y celfyddydau a gynhelir gan PCYDDS a BID Abertawe (Ardal Gwella Busnes). Mae’n cael ei rhedeg mewn uned fasnachol yng nghanol y ddinas ar Stryd Craddock ac mae’n dod â myfyrwyr a graddedigion PCYDDS a phartneriaid at ei gilydd i gydweithio a chreu cyfres o berfformiadau stryd, arddangosfeydd celf, ffeiriau crefft, gweithdai galw heibio a sioeau ffasiwn ar draws canol y ddinas.

Bydd Cyfnewidfa Ddylunio ALEX y Brifysgol, ar Heol Alexandra hefyd yn ymuno ag adeiladau eraill ynghanol y ddinas i gael eu goleuo’n borffor yn ystod y penwythnos.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.