Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Peter Hopkins i Draddodi Darlith Gyhoeddus ar Gasgliad Thomas Phillips o Lyfrau Prin a Llawysgrifau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

13.05.2015

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal darlith gyhoeddus yn rhan o'r arddangosfa ‘Thomas Phillips: Dod â Tsieina i Gymru’. Bydd Peter Hopkins, Ymgynghorydd Casgliadau Arbennig yn PCYDDS, yn traddodi darlith ar ‘Gasgliad Thomas Phillips o lyfrau prin a llawysgrifau yn PCYDDS, Llambed’.

Cynhelir y ddarlith am 4.30pm ar 15 Mai yn Ystafell Ddarllen Alex, Abertawe.

Mae’r arddangosfa’n amlygu’r cyswllt hanesyddol rhwng Tsieina a Chymru sy’n mynd yn ôl bron iawn dau gan mlynedd, pan gyfrannodd yr entrepreneur a’r dyngarwr, Thomas Phillips, ei rodd gyntaf o lyfrau i sefydliad rhagflaenol y Brifysgol, Coleg Dewi Sant.  Ffocws yr arddangosfa yw dangos ehangder y deunyddiau a oedd ar gael yng Nghymru ar ddechrau’r 19eg Ganrif a oedd yn ymwneud â phob agwedd ar ddiwylliant Tsieineaidd.

Meddai Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius:

“Mae’r llyfrau a ddewiswyd i’w rhoi yn yr arddangosfa’n adlewyrchu diddordeb eang Phillips yn niwylliant Tsieina - ei daearyddiaeth, ei hiaith, ei cherddoriaeth, ei phensaernïaeth a’i hanes.  Pwysigrwydd yr arddangosfa i ni heddiw yw ei bod yn dangos sut y mae Cymru, er bron iawn dwy ganrif, wedi meithrin cysylltiadau â Tsieina, sydd yr un mor bwysig ar gyfer addysg a busnes heddiw ag yr oedden nhw yn amser Phillips.  Rhodd llyfrau Phillips oedd y llyfrgell gynharaf yn ymwneud â Tsieina yng Nghymru, a heddiw ni sy’n parhau i fod â’r casgliad mwyaf o lyfrau am Tsieina yng Nghymru, (o Lyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, llyfrgell PCYDDS a llyfrgell Athrofa Confucius.)”

Yn yr arddangosfa gwelir detholiad o lyfrau prin a gwerthfawr ar Tsieina a gedwir yn Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, ac a roddwyd gan Thomas Phillips oddeutu 1827.  Cydnabyddir yn fwyfwy mai Phillips oedd cymwynaswr pwysicaf addysg yng Nghymru yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  

Ymhlith y llyfrau yn yr arddangosfa y mae’r Dyddlyfr â’i ddarluniadau prydferth, a ysgrifennwyd gan yr Arglwydd Macartney yn ystod taith Llysgenhadaeth gyntaf Prydain i Tsieina yn 1793. Hefyd mae cyfieithiad i’r Lladin o'r 17eg Ganrif gan Matteo Ricci o destunau Conffiwsaidd pwysig (Yr Athrawiaeth Fawr, Dysgeidiaeth y Cymedr a’r Analectau), ynghyd â bywgraffiad o’r gŵr doeth.

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014