Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Pizza gyda pro - Mark Llewelyn Evans yn rhannu syniadau entrepreneuraidd gyda myfyrwyr PCYDDS

18.11.2015

Fel rhan o yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd Eang, lansiodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fenter newydd ar gampws Caerfyrddin.

Cafodd ‘Pizza gyda Pro’ ei gynnal ar gampws y Brifysgol yn Abertawe ers ymron i flwyddyn ond fe roddodd yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd Eang y cyfle i gyflwyno’r fenter i fyfyrwyr yng Nghaerfyrddin. 

Digwyddiad rhwydweithio yw ‘Pizza gyda Pro’ sy’n gwahodd entrepreneuriaid i’r Brifysgol i siarad â myfyrwyr am eu profiadau yn y gobaith y byddant yn cael eu sbarduno i ddechrau eu busnesau eu hunain neu feddwl yn fwy entrepreneuraidd am eu sgiliau. Y bwriad yw darparu amgylchedd cyfeillgar a hamddenol, dros pizza ffres, er mwyn annog myfyrwyr i feddwl yn greadigol ac efallai i gael eu hysbrydoli i ddatblygu’r “syniad mawr”.

Y person proffesiynol cyntaf i wthio’r cwch i’r dŵr yng Nghaerfyrddin oedd Mark Llewelyn Evans.  Mae Mark, yn frodor o’r dref sy’n adnabyddus fel “Y Bariton”.  Mae wedi perfformio ledled y byd yn cynnwys gyda Katherine Jenkins yn Stadiwm y Mileniwm a David Blaine yn Florida.  Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel enghraifft o entrepreneur yn rhan o Syniad Mawr Cymru.

Yn ychwanegol at rannu ei stori ysbrydoledig, fe rannodd nifer o sgiliau cyflwyno gwerthfawr gyda myfyrwyr gan ddefnyddio ei sgiliau fel perfformiwr proffesiynol.  Dangosodd iddynt sut i fod yn naturiol a chyflwyno eu hunain gyda gonestrwydd, hiwmor a hyder. 

Dywedodd Ross Weaver, myfyrwraig yn y drydedd flwyddyn “Roedd yn noson un symbylol iawn.  Dangosodd Mark inni ba mor bwysig yw’r argraff gyntaf honno a sut mae angen inni gysylltu’n syth â’n cynulleidfa.  Dim ond un cyfle ‘dyn ni’n ei gael i greu argraff – cymrais bopeth i mewn!.  Mae’r Brifysgol yn wych am ychwanegu at ein astudiaethau gyda sgyrsiau fel rhain – fe fydd yn sicr o helpu fy nghyflogadwyedd ar ôl graddio”.

Dywedodd Amanda Hughes, un o swyddogion menter y Brifysgol, “Fe wnaeth Mark ysbrydoli ein myfyrwyr.  Dywedodd wrthynt i feddwl yn fawr ac i sicrhau bod yr hyn yn maent yn ei ddweud ac yn ei wneud yn cyfrif. Rwy’n credu inni gyd adael y sesiwn wedi ein hysbrydoli.  Bu ‘Pizza gyda Pro’ yn noson boblogaidd erioed – y mae’n ffordd anffurfiol i gyfarfod gyda entrepreneuriaid llwyddiannus – ac mae’r pizza bob amser yn fonws!”