Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Prif Rôl Peirianneg a Thechnoleg i Un o Athrawon PCYDDS

09.10.2015

Ian WellsMae un o uwch academyddion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi dod yn Gadeirydd ar gangen Cymru a De-orllewin Lloegr o brif gorff proffesiynol peirianneg a thechnoleg y DU.

Mae Ian Wells, sy’n Athro Prosesu Arwyddion Digidol a Phennaeth Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol yn PCYDDS, wedi’i benodi’n Gadeirydd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) yng Nghymru a De-orllewin Lloegr.

Ymhlith ei ddiddordebau ymchwil presennol mae rhwydweithiau synwyryddion (daearol a thanddwr), profion uwchsonig anninistriol (NDT), prosesu arwyddion meddygol, systemau cyfathrebu a rhwydweithiau cyfrifiadurol.

Meddai’r Athro Wells: ‘Rwy’n falch dros ben o gael bod yn Gadeirydd ar Rwydwaith Lleol Cymru a De-orllewin Lloegr yr IET ar gyfer sesiwn 2015-16. Mae’r IET yn un o sefydliadau peirianneg mwyaf y byd gyda dros 163,000 o aelodau mewn 127 o wledydd. Hwn hefyd yw’r sefydliad mwyaf amlddisgyblaethol, gan adlewyrchu natur fwy a mwy amrywiol peirianneg yn yr 21ain ganrif.

‘Mae’r IET yn cynnal llawer o ddigwyddiadau cyhoeddus ac eleni mae gennyn ni raglen gyffrous sy’n arddangos gwaith gan arbenigwyr ar draws y rhanbarth a’r byd. Mae gwahoddiad i’r cyhoedd, a phobl ifanc yn enwedig, ddod i’r cyfarfodydd lle gallan nhw rwydweithio â diwydianwyr ac academyddion o fri a, gobeithio, cael eu hysbrydoli i fod yn rhan o fyd Peirianneg a Thechnoleg.’

Mae’r IET yn gweithio i greu gwell byd trwy ysbrydoli'i haelodau, peirianwyr a thechnegwyr, gan roi gwybodaeth iddynt a dylanwadu arnynt, yn ogystal â phawb y mae gwaith peirianwyr yn cysylltu â hwy neu sy’n dod i gysylltiad â’r gwaith hwn.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.