Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar frig rhestr gweithgareddau Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd

16.11.2015

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyrraedd brig rhestr y DU am y nifer fwyaf o weithgareddau yn rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd, a gynhelir rhwng 16 – 22 Tachwedd.

Dywed Kathryn Penaluna, Rheolwr Mentergarwch y Brifysgol “Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth yn gyfle inni ddathlu’r hyn yr ydym yn ei wneud yma fel rhan annatod o’n cenhadaeth. Rydyn ni’n Brifysgol sydd â chysylltiadau eang ym mhob agwedd o’r gair pan sonnir am fentergarwch; rydyn ni’n cysylltu â’n dysgwyr, rydyn ni’n cysylltu â busnesau a rydyn ni’n cysylltu â gwneurwyr poilisi ar draws y byd. Mae’r ffaith bod y Brifysgol yn arwain y tabl yma yn gymaint i wneud â’n profiad bob dydd ag y mae’n ymwneud ag Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd”.

Yn ychwanegol â bod ar frig y rhestr hyn, disgrifiodd Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, y Brifysgol fel “arloeswr” o ran addysg entrepreneuriaeth mewn neges fideo a anfonnodd at fyfyrwyr y Brifsygol y bore ‘ma. Gellir gweld y fideo yma: https://www.youtube.com/watch?v=kweibL9D7X0

Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd yw’r ymgyrch fwyaf sy’n hyrwyddo entrepreneuriaeth ac mae’n chwarae rhan hanfodol wrth annog y genedlaeth nesaf o entrepreneuriaid i ystyried dechrau eu busnes eu hunain.

Anelir gweithgareddau eleni at ysbrydoli pobl drwy weithgareddau lleol, cenedlaethol a byd eang i archwilio eu potensial i ddechrau busnes ac arloesi. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys cystadlaethau a digwyddiadau mawr i ddigwyddiadau rhwydweithio sy’n cysylltu cyfranogwyr a chydweithredwyr, mentoriaid ac arloeswyr gyda’i gilydd. Yn y DU, caiff yr Wythnos ei chynnal gan Youth Business International, rhwydwaith fydeang sydd â’r bwriad o gefnogi entrepreneuriaid ifanc i ddechrau busnes.

Mae’r Brifysgol yn cynnal digwyddiadau ar draws ei holl gampysau yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed. Am fwy o wybodaeth:. http://uk.gew.co/.

Gwybodaeth Bellach

Mwy o wybodaeth: Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01792 483695 / 07872 423788 neu steven.stokes@uwtsd.ac.uk.