Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arwisgo’r cyflwynydd teledu a’r arweinydd nodedig, Dr Alwyn Humphreys, yn gymrawd anrhydeddus


07.07.2014

Dr Alwyn HumphreysHeddiw, mewn seremoni raddio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, cafodd y cyflwynydd teledu a’r arweinydd corawl / cerddorfaol, Alwyn Humphreys ei arwisgo yn gymrawd anrhydeddus. Yn ogystal â bod yn ffigwr enwog yn y cyfryngau, Alwyn hefyd yw Arweinydd Emeritws Côr Orpheus Treforys a Phrif Arweinydd Gwadd Cerddorfa Siambr Cymru.

Mae ei ymrwymiadau fel arweinydd gwadd wedi mynd ag ef yn ddiweddar i Rwsia, yr Ariannin, Tsieina, De Affrica, Awstralia, y Swistir a Monaco, ac mae ei gynlluniau yn y dyfodol yn cynnwys ymweliadau â Hong Kong, yr Wcráin, Awstria, Slofenia a Gwlad Pwyl, yn ogystal ag arwain Gŵyl Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn Neuadd Albert, Llundain yn 2015.

Cafodd Dr Humphreys ei eni ym Modffordd, Ynys Môn, ac ar ôl graddio mewn cerddoriaeth o Brifysgol Hull a Choleg y Drindod, Llundain, bu’n darlithio yn Lerpwl cyn dod yn Gynhyrchydd a Chyfarwyddwr teledu gyda BBC Cymru.

Yn ystod ei bum mlynedd ar hugain yn Gyfarwyddwr Cerdd y côr byd-enwog, Côr Orpheus Treforys, fe deithiodd yn helaeth (i’r Almaen, Sbaen, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Ffrainc, Canada, UDA, Awstralia, Seland Newydd, Taiwan, Oman, Emiradau Arabaidd Unedig), gan berfformio mewn lleoliadau godidog fel Tŷ Opera Sydney a Neuadd Carnegie i gymeradwyaeth ysgubol. Ymhlith y 28 albwm a recordiwyd, enillodd dair ohonynt wobrau am Albwm Gorawl Gorau’r Flwyddyn, gyda’r ddwy arall yn ennill disgiau arian. I gydnabod ei wasanaeth, penodwyd Dr Humphreys yn Arweinydd Emeritws gan y Côr yn 2005.

Mae galw mawr gan gorau meibion ledled y byd am drefniadau cerddorol a chyfansoddiadau Alwyn, sydd bellach wedi cyrraedd dros ddau gant , gyda chyhoeddiadau ym Mhrydain ac yn America.

Yn ychwanegol at ei waith corawl, mae Alwyn yn Brif Arweinydd Gwadd Cerddorfa Siambr Cymru gan gyflwyno’n rheolaidd gyfres boblogaidd o gyngherddau yng ngolau cannwyll. Maent hefyd wedi cyfeilio i nifer o unawdwyr enwog gan gynnwys Dennis O'Neill, Rebecca Evans, Llŷr Williams, Elin Manahan Thomas a Wynne Evans.

Gwnaed ef yn MBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2001 a dyfarnwyd Doethuriaeth mewn Cerddoriaeth iddo gan Brifysgol Hull yn 2006.

Cafodd ei hunangofiant ('Yr Hunangofiant') ei gyhoeddi yn 2006 ac roedd ar y rhestr hir ar gyfer gwobr Llyfr y Flwyddyn. Cafodd ei gyfrol o hanesion cerddorol ('Cythrel Cerdd') ei chyhoeddi yn 2008.

Mae gwaith teledu Dr Humphreys wedi cynnwys cyflwyno'r Henry Wood Proms, Proms Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Ryngwladol Llangollen a gwahanol gyfresi cylchgrawn. Ar hyn o bryd, ef yw prif gyflwynydd 'Dechrau Canu, Dechrau Canmol' ar S4C.

Yn ystod y seremoni heddiw, dywed Dr Humphreys, “Dydy dweud diolch ddim yn agos i’r hyn dwi’n teimlo.....diolch i chi am yr anrhydedd.”

Aeth ymlaen i gynnig cyngor i’r graddedigion drwy ddweud, “Credwch yn chi’ch hunain a gwnewch eich gorau glas.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  2. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk.