Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi fod 'Tribal Group' yn cael contract System Gwybodaeth Myfyrwyr

09.11.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi bod Tribal Group  wedi cael y contract ar gyfer y System Gwybodaeth Myfyrwyr a fydd yn uno a disodli'r ddwy system gwybodaeth bresennol.

Yn dilyn proses gaffael ddwys fe wnaeth ateb Tribal 'SITS:Vision’ brofi i fod y cynnig a oedd yn cyd-fynd â chyfeiriad strategol uchelgeisiol y Brifysgol ar gyfer y gwasanaeth sy'n cwmpasu :

• Rhesymoli llif gwaith busnes i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd prosesau gweinyddol.

• Gwella profiad y myfyrwyr drwy ddarparu rhyngwynebau hunanwasanaeth ar-lein gwell i ymgeiswyr , myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr drwy gydol eu taith academaidd.

• Darparu set ddata gysoni ar gyfer adrodd gwybodaeth busnes y sefydliad cyfan.

• Gwella ansawdd data a chywirdeb .

Dymunai’r  tîm y prosiect ddiolch i'r holl staff sydd wedi bod yn rhan o'r broses ac maent nawr yn edrych ymlaen at ddechrau ar y prosiect cyffrous yma.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267225108/07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@uwtsd.ac.uk