Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Cynnal Digwyddiadau Llenyddol Rhyngwladol yn Sweden ac Iwerddon

13.10.2015

Er cof am 150 mlynedd ers genedigaeth y llenor William Butler Yeats a enillodd y Wobr Nobel, mae dathliad rhyngwladol wedi cael ei lansio ar gyfer gwaith y bardd Gwyddelig.

Mae'r digwyddiadau yn cael eu cynnal gan Dominic Williams, Gweinyddwr Cefnogi Anabledd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a chyd-sylfaenydd write4words, cwmni buddiant cymunedol yng Ngorllewin Cymru.

Mae'r dathliadau yn digwydd mewn dau leoliad gwahanol; cynhaliwyd y cyntaf yn Tranås, Sweden ar 30 Medi lle wnaeth Llysgennad Iwerddon i Sweden, Orla O'Hanrahan lansio'r digwyddiad. Mae digwyddiad arall yn cael ei gynnal yng Ngŵyl Opera Wexford yn Iwerddon ar y 26ain Hydref.

Fel llu, fe wnaeth Dominic Williams drafod celfyddydau i bobl anabl a'r cysyniad o'r model cymdeithasol o anabledd yn y sectorau addysg ddiwylliannol ac addysg uwch. Hefyd yn ymddiriedolwr i’r sefydliad cenedlaethol Cymreig Celfyddydau Anabledd Cymru, fe wnaeth Dominic gadeirio seminar gyda chyfranogwyr, gan gynnwys awduron a chynrychiolwyr o brifysgolion ar draws Ewrop.

Mae'r adran Cymorth Dysgu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,  Abertawe yn darparu cefnogaeth i dros 700 o fyfyrwyr anabl. Meddai Dominic: "Mae gennym lawer o fyfyrwyr sy'n dod i'n prifysgol heb gael y cyfle i gyrraedd eu potensial academaidd oherwydd bod y system addysg orfodol wedi eu methu. Gyda’r gefnogaeth rydym yn ei gynnig i ddileu rhwystrau a nodwyd yn benodol at eu dysgu fel eu bod yn gallu cyflawni gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. Bob tro cyflawnir hyn mae yn llwyddiant. Mae'r llwyddiant hwn yn bartneriaeth rhwng y sefydliad a'r myfyriwr, mae trawsnewidiad o fywyd unigolyn yn gam arall ymlaen wrth drawsnewid addysg a chymdeithas."

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.