Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas drwy drefnu Ysgol Haf Rhyngwladol


29.04.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn dathlu canmlwyddiant genedigaeth Dylan Thomas drwy drefnu Ysgol Haf Rhyngwladol fydd yn cael ei rhedeg gan Gyfarwyddwr cwrs MA Ysgrifennu Creadigol y Brifysgol, y bardd Menna Elfyn.

Cwrs preswyl yw’r Ysgol Haf a gynhelir ar gampws Llambed PCYDDS rhwng dydd Llun, Mai 25ain a dydd Sadwrn, Mehefin 7fed. Yn seiliedig ar waith a bywyd Dylan Thomas, bydd yr Ysgol Haf yn cynnwys darlithoedd gwadd, darlleniadau ac ymweliadau â’r mannau niferus ar draws De-orllewin Cymru sy'n gysylltiedig â'r bardd.

Mae'r cwrs eisoes wedi ennyn diddordeb mawr gan bobl o bob oed o UDA sy’n ymddiddori yng ngwaith Dylan Thomas – pobl sy’n awyddus i ddysgu mwy am fardd sydd wedi hudo cymaint o drigolion Gogledd America.

"Mae De-orllewin Cymru yn rhan annatod o fywyd a gwaith Dylan Thomas a gan fod y Brifysgol wedi’i gwreiddio yn yr un ardal, roedd y syniad o ddathlu canmlwyddiant y bardd gydag ysgol haf yn un cyffrous,” meddai Menna Elfyn, trefnydd Ysgol Haf Rhyngwladol Dylan Thomas.

"Mae llais Dylan wedi’i siapio gan dirwedd ac arfordir gwyllt Gorllewin Cymru ac rydym yn annog pobl sy’n ymddiddori yng ngwaith Dylan Thomas i ddod i brofi ysblander yr ardal drostynt eu hunain," atega.

Ond nid cwrs ar gyfer gwesteion rhyngwladol yn unig yw hwn - mae’n agored i bobl o Gymru a’r DU sydd â diddordeb cyffredinol yng Nghymru a'i diwylliant.  Mae croeso i unrhyw un sy’n ymddiddori yng ngwaith Dylan Thomas i wneud cais.

Yn wir, mae pobl leol hefyd yn cael eu hannog i ddysgu mwy am waith a bywyd Dylan Thomas gan fydd y darlleniadau a’r sgyrsiau gwadd a gynhelir gyda’r nos hefyd yn agored i'r cyhoedd.

Bydd nifer o feirdd ac artistiaid Cymreig dylanwadol a nodedig yn cymryd rhan, gan gynnwys Bardd Cenedlaethol Cymru Gillian Clarke; y bardd arobryn, Owen Sheers; y nofelydd enwog, Fflur Dafydd; yr awdur poblogaidd, Horatio Clare a'r artist amlwg, Iwan Bala.

"Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas drwy drefnu Ysgol Haf Rhyngwladol sy'n cynnwys beirdd a chyfranogwyr gwadd o safon mor uchel," meddai Dr Mirjam Plantinga, Deon Dyniaethau PCYDDS.

"Mae Menna Elfyn yn fardd rhyngwladol o fri - bydd ei hangerdd a’i brwdfrydedd yn siŵr o sicrhau bod yr Ysgol Haf Rhyngwladol gyntaf yn llwyddiant mawr," ychwanega.

Am fwy o fanylion ynglŷn ag Ysgol Haf Rhyngwladol Dylan Thomas, gan gynnwys cost a ffurflenni cais, ewch i www.uwtsd.ac.uk/dylanthomas

Nodyn i'r Golygydd

Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908