Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Rhyddhau Anerchiadau TEDx Academyddion


14.09.2015

Rhyddhawyd fideos y bu disgwyl mawr amdanynt o ddau academydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a siaradodd yn nigwyddiad cyntaf TEDxAbertawe dros yr haf.

Ar ôl llwyddo i sicrhau trwydded gan TED, cynhaliwyd y TEDxAbertawe cyntaf i’w drefnu’n annibynnol ym mis Mehefin yn Theatr y Grand, Abertawe. Lansiwyd TEDx yn 2009 ac mae’n rhaglen o ddigwyddiadau a drefnir yn lleol sy’n dod â’r gymuned ynghyd i rannu profiad tebyg i TED, sef anerchiadau llawn gwybodaeth a pherfformiadau creadigol byw.

Mae fideos o TEDxAbertawe bellach wedi’u rhyddhau i’r cyhoedd ac maent yn cynnwys anerchiadau dau academydd yn PCYDDS, Dr Catriona Ryan a Dr Paul Hutchings.

Mae Dr Catriona Ryan yn fardd, yn ddamcaniaethwr ac yn awdur academaidd. Mae wedi creu damcaniaeth feirniadol newydd, paleo-ôl-foderniaeth, a bellach mae Catriona wrthi’n ei hymestyn i feysydd ymchwil eraill yn ddull rhyngddisgyblaethol ar gyfer academyddion, artistiaid ac eraill i archwilio posibiliadau iaith yn sail i feddwl creadigol.

Teitl anerchiad Dr Ryan yw ‘Unlocking Creative Thinking’ ac mae’n bosibl ei wylio yma https://www.youtube.com/watch?v=h_UavylpkXQ

Mae Dr Paul B. Hutchings yn Seicolegydd Siartredig, Gwyddonydd Siartredig, ac yn Gymrawd Cysylltiol i Gymdeithas Seicolegol Prydain. Ar hyn o bryd mae Paul yn Gyfarwyddwr Astudiaethau ar gyfer Seicoleg yn PCYDDS, lle mae ei waith ymchwil yn canolbwyntio ar y modd y mae agweddau at hil, mewnfudo a gwerthoedd cysylltiedig yn dylanwadu ar ein rhagfarnau ymhlyg ac echblyg.

Teitl anerchiad Dr Hutchings yw ‘Developing the Diversity Habit’ ac mae’n bosibl ei wylio yma https://www.youtube.com/watch?v=XvjccHJfJeY

Dyma rai o noddwyr TEDxAbertawe: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Cyfadran Cyfrifiadureg a Pheirianneg Gymhwysol (PCYDDS), yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol, ac Asiantaeth Greadigol Ddigidol Brightseed.

I gael rhagor o wybodaeth am TEDxAbertawe, ewch i www.tedxswansea.com, @TedxSwansea ar Twitter, a ‘TEDxSwansea’ ar Facebook.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.