Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Seminar Tai Chi ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Abertawe

05.06.2015

Cynhelir seminar Tai Chi ar Gampws Townhill Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddydd Sul 14 Mehefin dan arweiniad Ben Milton, prif hyfforddwr sydd wedi bod yn ymarfer Tai Chi ers 35 mlynedd ac sy’n adnabyddus yn y DU a thramor.

Mae’r gweithdy diwrnod o hyd ar agor i bawb faint bynnag o brofiad sydd ganddo ac fe’i cynhelir ddydd Sul 14 Mehefin rhwng 10am-4pm.  Mae modd i chi gadw lle ymlaen llaw ar-lein am £40 drwy fynd i www.bristoltaichi.com neu drwy dalu £45 ar y diwrnod.

Mae Ben Milton yn ddisgybl 20fed genhedlaeth mewn llinach uniongyrchol i’r Prif Feistr Chen Xiao Wang ac mae ganddo Duan Wei yn y 5ed radd gan y Gymdeithas Wushu Tsieineaidd.  Bydd y seminar yn canolbwyntio ar ymarferion sylfaenol Tai Chi Chen, gyda chyfarwyddiadau a chanllawiau ar sut i integreiddio technegau i fathau o hyfforddiant.

Meddai Lyndon Shirley, ymarferydd Crefftau Ymladd â mwy na 25 mlynedd o brofiad, sydd hefyd yn gweithio yn PCYDDS:  “Rydw i wedi astudio Tai Chi er 30 mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw, Ben oedd ymarferydd gorau’r Grefft Ymladd o bell ffordd.  Gall pobl sy’n dod i’r seminar ddisgwyl cyflwyniad i Tai Chi yn cynnwys technegau anadlu, eistedd ac osgo gan Feistr Tai Chi uchel ei barch.”  

Mae Tai Chi yn tynnu ar ddoethineb sefydledig y Tsieineaid ac mae technegau Tai Chi yn ceisio sefydlu strwythur i’r corff sy’n gytbwys ac wedi ymlacio.  Gall pobl sydd ag osgo gwael gael budd o well ymwybyddiaeth o’u corff.  Nod ymarferion Tai Chi yw gwneud iawn am y diffyg cydbwysedd drwy wella cydsymudiad a strwythur y corff.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014