Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Sgwrs ysbrydoledig i fyfyrwyr y Brifysgol gan Brandon Evertz, Prif Weithredwr a Sylfaenydd Big Review TV


05.03.2015

Mae un o Brif Weithredwyr ieuengaf y byd wedi teithio yn ddiweddar o’i gartref yn Awstralia i Gymru er mwyn  ysbrydoli entrepreneuriaid y dyfodol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Brandon Evertz yw sylfaenydd a phrif swyddog gweithredol Big Review TV, lansiodd Brandon y cwmni ar gyfnewidfa stoc Awstralia yn 2014 pan oedd dim ond yn 21 mlwydd oed.

Mae Big Review TV yn llwyfan sy’n integreiddio datblygiadau diweddaraf aml-gyfrwng  drwy greu canolbwynt fideo er mwyn galluogi pobl i chwilio, gweld ac adolygu busnesau, digwyddiadau a chyrchfannau .

Rhoddwyd cyfle i fyfyrwyr y Brifysgol wrando ar stori Brandon gyda'r nod o ysbrydoli rhai sy'n meddwl am ddechrau eu cwmni eu hunain neu’n bwriadu  gweithio i fusnes newydd. Cyn y sgwrs cafodd myfyrwyr eu hannog i lawr lwytho ‘app’ Big Review TV er mwyn rhyngweithio â Brandon yn ystod y sesiwn ac adolygu ei gyflwyniad mewn amser go iawn.

Dywedodd Beth Thomas, Llywydd Undeb y Myfyrwyr :
"Roedd sgwrs Brandan yn wirioneddol ysbrydoledig, wnaeth e wneud i mi sylweddoli gall fy mreuddwydion ddod yn wir . "

Dywedodd Shona Smith , Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr a sylfaenydd y cwmni cychwyn  ‘Everluxe Ffilm and Ffotography’ :
"Mae'r sgwrs wedi rhoi'r hyder i mi archwilio gwahanol lwybrau ar gyfer fy musnes i."

Roedd y sgwrs yn rhan o raglen Dylunio Bywyd, sy'n unigryw i'r Brifysgol.

Dywedodd Lucy Griffiths, Pennaeth Ymgysylltu â Myfyrwyr :
"Rhaglen pedwar cam yw Dylunio Bywyd, gall ein holl fyfyrwyr ei chyrchu, trwy weithdai, digwyddiadau ac  adnoddau ar-lein ac all-lein, sy’n helpu myfyrwyr  i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yn y Brifysgol a pharatoi at eu dyfodol. Mae myfyrwyr  yn dysgu sut i ddefnyddio arfau dylunio i gynhyrchu nifer o lwybrau posibl i’r dyfodol ac i ddod o hyd i ffyrf arloesol i ddylunio bywydau sy’n cyd-fynd â’u hanghenion a’r pethau maent yn angerddol am.

“Rydym yn gwybod bod ein myfyrwyr yn dod i’r Brifysgol am ddau brif reswm. Yn gyntaf, i gael profiad dysgu gwych, ac yn ail i lunio gwell bywyd iddyn nhw eu hunain wedi iddyn nhw radio.”

Dywedodd Christopher Thomas, Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Bywyd a Masnacheiddio :
 "Mae’r rhaglen Dylunio Bywyd yn helpu myfyrwyr i weithio allan sut i ddylunio a chreu gyrfa a ffordd o fyw a fydd yn gweddu nhw, yn ystod eu hamser yn y Brifysgol ac wedi hynny. Mae myfyrwyr yn dysgu pa sgiliau a rhinweddau sydd ganddynt yn barod ac maent yn  magu’r hyder i’w defnyddio. Caiff myfyrwyr y siawns i ddatblygu eu rhwydweithiau a chyflwyno’u  hunain ar-lein ac all-lein mewn ffyrdd sydd yn rhoi mynediad iddynt at y cyfleoedd gorau.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.