Datganiadau i'r Wasg 2014-2015

Staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Mynychu Cynhadledd NAFSA yn Boston

22.05.2015

Teithiodd aelod o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i Boston i fynychu un o’r digwyddiadau Addysg Ryngwladol mwyaf yn y byd eleni.

Bu Kath Griffiths, Swyddog Rhyngwladol y Drindod Dewi Sant, yn mynychu NAFSA, cynhadledd flynyddol sy’n canolbwyntio ar Addysg Ryngwladol.  Dyma oedd y 10fed gwaith i’r Drindod Dewi Sant fynychu’r gynhadledd. Trwy fynychu NAFSA mae’r Brifysgol yn codi ei phroffil symudedd allanol ac yn cryfhau ei chysylltiadau â Gogledd America.

Fel rhan o’i hymrwymiad i greu Dinasyddion Byd-eang, mae gan y Drindod Dewi Sant raglen astudio dramor hirsefydledig a nifer o raglenni cyfnewid gydag amrywiol sefydliadau partner.

Yn ogystal â chysylltiadau cryf yn UDA a Chanada, mae gan y Drindod Dewi Sant berthynas hefyd â sefydliadau yn Ewrop trwy raglen Erasmus ac yn Tsieina trwy’r rhaglen Astudiaethau Tsieineaidd.

Mae nifer o fyfyrwyr yn gwneud cais i astudio yn y Drindod Dewi Sant oherwydd y cyfle unigryw i astudio dramor yn ystod eu rhaglenni gradd, gan weld y cyfle yn ffordd wych o gyfoethogi ac ychwanegu gwerth i’w profiad fel myfyrwyr.

Eleni gwelwyd cynnydd sylweddol yn y nifer o geisiadau gan fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant i astudio dramor. Mae 53 wedi gwneud cais i dreulio semester dramor yn ystod blwyddyn academaidd 2015/2016 mewn sefydliadau partner yn UDA, Canada ac Ewrop. Bydd y nifer fwyaf o fyfyrwyr yn mynd i Brifysgol Gogledd Carolina yn Greensboro ac i Brifysgol Talaith Califfornia yn Fullerton.

Nododd Rebecca Bright, myfyrwraig BA Actio a fydd yn mynd i Brifysgol Gogledd Carolina yn Greensboro: “Dyma’r prif reswm pam y dewisais i'r Drindod Dewi Sant. Doeddwn i ddim yn ymwybodol o unrhyw Brifysgol arall a oedd yn cynnig cyfle i astudio dramor o fewn cwrs BA Actio.”

Dywedodd Darcy-Louise Marrow, myfyrwraig BA Anthropoleg sydd yn mynd i Vancouver: “Un o’r rhesymau mwyaf pam dewisais i ddod i’r Drindod Dewi Sant oedd nad oedd unrhyw Brifysgol arall yn cynnig cyfle integredig i astudio dramor yn fy newis faes.”

Meddai Kath Griffiths, sy’n arwain y rhaglenni astudio dramor yn y Drindod Dewi Sant: “Rydym wedi ymrwymo i greu graddedigion byd-eang ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae gennym bartneriaethau hirsefydledig ardderchog ledled y byd a byddwn yn annog pob myfyriwr i fanteisio ar y cyfle gwych hwn. Nid yn unig y bydd yn rhoi cyfle addysgol arbennig i fyfyrwyr, mae hefyd yn newid bywyd. Rydym yn ogystal yn cefnogi ein myfyrwyr trwy gydol y broses gyfan.”

Mae gan nifer o gyrsiau israddedig y Drindod Dewi Sant gyfleoedd tramor. Gall myfyrwyr ac ymgeiswyr sydd eisiau gwybod mwy am y cyfleoedd astudio dramor yn y Drindod Dewi Sant gysylltu â Kath Griffiths trwy e-bostio k.griffiths@uwtsd.ac.uk

Ceir rhagor o wybodaeth hefydd ar http://www.uwtsd.ac.uk/international/study-abroad-and-exchange/outbound-study-abroad/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog CC a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014